Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 04

Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století

Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století

ORNA, Jiří a kol. Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. 1. vydání. [Praha]: Ivan Fojt v nakl. Scientia, 2011. 167 stran, 21nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-86960-68-5.

Publikace Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století je výstupem programového projektu výzkumu a vývoje v rámci odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury. V rámci tohoto projektu byla zkoumána kvantitativně i kvalitativně unikátní kolekce kompletně zachovaných tvarů vrcholně a pozdně středověké kuchyňské a stolní keramiky ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.

Hlavní část publikace popisuje zjištění získaná při zpracování 1472 zcela zachovaných či rekonstruovaných keramických tvarů. U těch byly sledovány především objemové a typologické charakteristiky a jejich kvantitativní zastoupení. Čtenář se však může seznámit také s dějinami bádání o středověké plzeňské keramice, doklady její výroby v pozdně středověké Plzni a stranou nezůstanou ani specifické problémy její chronologie.

Hlavní text doplňují dva exkursy. První z nich se zabývá problematikou příškvarků na keramických nádobách. Rozbor těchto zbytků připálené potravy umožňuje poznání jídelníčku a kuchyňských postupů obyvatel středověké Plzně.

Druhý exkurs přibližuje výsledky archeologického experimentu, který se snaží nalézt řešení v odborných kruzích dlouho diskutovaného technologického problému. S úspěšným výsledkem byla zkoumána možnost výroby keramiky na rychlém hrnčířském kruhu s podsýpaným dnem.

Publikaci připravil autorský kolektiv Jiří Orna, Veronika Dudková, Jaroslav Pavelka a Tomáš Bernhardt, obálka je dílem Evy Spěváčkové. Pro Západočeské muzeum v Plzni ji vydal nakladatel Mgr. Ivan Fojt ve spolupráci s nakladatelstvím Scientia, s. r. o. Právě v Západočeském muzeu lze knihu v ceně 280 Kč zakoupit či objednat.