icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 11

Letecká archeologie v západních Čechách

Letecká archeologie v západních Čechách

BRAUN, Peter, BŘICHÁČEK, Pavel, ČECHURA, Martin. Letecká archeologie v západních Čechách = Aerial Archeology in West Bohemia. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 246 stran. ISBN 978-82-7247-177-5.

Letecký průzkum a dokumentace krajiny se již stala běžnou součástí archeologického výzkumů. Publikace přináší výběr z výsledků letecké archeologie, které se Západočeské muzeum v Plzni věnuje více než 25 let. Představeny jsou jak principy a možnosti letecké prospekce a její historický vývoj, tak i její nejvýznamnější výsledky. V tematicky zaměřených kapitolách se čtenář seznámí s vyhledáváním zaniklých pravěkých a středověkých památek, s dokumentací archeologických výzkumů, s průzkumem hradišť, hradů, sakrálních památek, s urbanistickou strukturou středověkých měst a vesnic i s proměnami kulturní krajiny od pravěku až do současnosti. Velkoformátové barevné fotografie jsou doplněny podrobnými hesly v českém a anglickém jazyce a další obrazovou přílohou. Vzhledem ke své unikátní koncepci kniha potěší nejen odborníky, ale především běžné čtenáře se zájmen o historii a památky západních Čech.