icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Lidové výšivky na Plasku

Lidové výšivky na Plasku

MADEROVÁ, Marie. Lidové výšivky na Plasku. 1. vydání. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1982. 74 stran.

Publikace podává podrobnou studii historie, vývoje a tvorby lidové výšivky na Plasku od 18. století. Seznamuje čtenáře i s podstatou tvorby a užitím výšivky v životě obyvatelstva Plaska (kroj, plachty, čepce). Zaměřuje se i na formální, funkční a obsahovou stránku výšivek.