Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 02

Listopad 1989 v Plzni, aneb, Na podzim padá listí a komunisti

Listopad 1989 v Plzni, aneb, Na podzim padá listí a komunisti

ANTON, Miroslav, PETROVÁ, Jana a TOMÁNKOVÁ, Iva. Listopad 1989 v Plzni, aneb, Na podzim padá listí a komunisti. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2019. 191 stran. ISBN 978-80-7247-158-4.

Katalog vznikal souběžně se stejnojmennou výstavou, která se uskutečnila u příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 ve výstavních prostorách Západočeského muzea v Plzni ve dnech 18. října 2019 až 12. ledna 2020. Katalog obsahuje řadu textů a dobových fotografií, včetně plakátů, ze sbírky oddělení novějších dějin ZČM. Autoři se snažili přiblížit politické události na plzeňských reáliích.

Stejně jako výstava i katalog je rozdělen do tří základních částí:

První část se zabývá dějinnými událostmi pražského jara roku 1968, kdy vznikla naděje na lepší život v soudobém socialistickém zřízení, přes vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968, který tento obrodný proces ukončil a nastolil dobu tvrdých omezení, represí a nesvobody na dlouhých jednadvacet let.

Druhá část mapuje období tzv. normalizace. Líčí politickou situaci doby a její vlivem na život běžného občana. Autorský tým se snažil vykreslit typický obraz života jedince v totalitním systému, ve kterém vláda jedné strany – Komunistická strana Československa – vládla pevnou rukou a jednala s občany metodou úsloví „cukr a bič“ (tj. výhody systému versus utahování obojku) a „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Docházelo tak nejen ke ztrátě osobní svobody a k celkové frustraci, ale i k amorálnosti a rezignaci obyvatelstva, s jejichž důsledky se naše společnost dodnes nevyrovnala.

Třetí část katalogu je věnovaná listopadovým událostem roku 1989. Pod vlivem neúměrného zbití převážně mladých lidí bezpečnostními složkami státu na povolené studentské demonstraci 17. listopadu došlo v dalších dnech ke spontánním stávkám vysokoškolských studentů, ke kterým se přidala divadla, opozice a postupně téměř celý národ. Dějinný převrat přivedl obyvatele Československa k vytoužené svobodě, kdy Komunistická strana Československa přestala mít vedoucí úlohu ve státě a v demokratických volbách bylo rozhodnuto o dalším směřování země.