Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 10

Litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

MLEZIVA, Jindřich a KOTOROVÁ, Ludmila. Litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni = Cast iron in the collections of the West-Bohemian Museum in Pilsen. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2009. 10 stran, 38 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh. ISBN 978-80-7247-069-3.

Doprovodný katalog k výstavě je uveden stručnou historií sbírky umělecké litiny uložené v uměleckoprůmyslovém oddělení Západočeského muzea v Plzni.  Barevný katalog sbírek představuje vybrané předměty pocházející z jednotlivých sléváren především v západních Čechách. Publikace je v českém a anglickém jazyce.


 Litina 1

Litina 2