Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 03

Nové české depoty doby bronzové: hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013

Nové české depoty doby bronzové: hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013

CHVOJKA, Ondřej a kol. Nové české depoty doby bronzové: hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. 2 svazky (228; 172 stran). Episteme: edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Archaeologia. ISBN 978-80-7394-655-5.

Kniha přináší komplexní přehled depotů z doby bronzové z území Čechy, objevených do konce roku 2013 a předaných do muzejních sbírek. Jedná se o více než stovku nových souborů, které dosud většinou nebyly publikovány a které významně doplňují starší syntézy českých depotů. Všechny tyto nové nálezy jsou v knize podrobně popsány, analyzovány a rovněž kompletně vyobrazeny. Vedle archeologického vyhodnocení jsou v knize zařazeny i kapitoly o chemických analýzách kovových artefaktů z depotů a o archeobotanických analýzách. Zakoupit lze pouze oba díly najednou za cenu 650 Kč.