Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 04

Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2017 - 2019

Otázky neolitu a eneolitu našich krajín  2017 - 2019

CHEBEN, Ivan, KALÁBKOVÁ, Pavlína, METLIČKA, Milan (editori). Otázky neolitu a eneolitu našich krajín -2017-2019. Nitra: Archeologický ústav SAV ; Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ; Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 280 stran. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes Instituti archaeologici Nitriensis Academiae scientiarum Slovacae; Tomus XXVI. ISBN 978-80-89315-41-3 ; ISBN 978-80-7247-178-2.


Sborník příspěvků z pravidelných mezinárodních konferencí „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí/krajín“, o jejichž pořádání se pravidelně střídají Čechy, Morava se Slezkem a Slovensko. Tato publikace zahrnuje výstupy příspěvků ze tří po sobě následujících konferencí, které proběhly v roce 2017 na Běleckém Mlýně, v roce 2018 v Konstantinových Lázních a v roce 2019 v Oravskom Podzámku. Dvanáct článků seznamuje jednak s novými výzkumy a významnými nálezy a řeší také aktuální témata v bádání o neolitickém a eneolitickém osídlení na území bývalého Československa a sousedních zemí.