Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 03

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Archeologie od počátku do 10. století průvodce stálou expozicí Západočeského muzea v Plzni

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Archeologie od počátku do 10. století průvodce stálou expozicí Západočeského muzea v Plzni

METLIČKA, Milan. Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: archeologie od počátku do 10. století: průvodce stálou expozicí v Západočeském muzeu v Plzni. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2014. 87 stran. ISBN 978-80-7247-110-2.

Průvodce stálou expozicí (zkrácená a pro veřejnost zaměřená verze katalogu) s kratšími doprovodnými texty s charakteristikou jednotlivých období a jejich projevů v jihozápadních Čechách. Publikace je doplněna výběrem fotografií nejvýznamnějších archeologických nálezů i z nových terénních archeologických výzkumů.