Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 05

Příběh vějíře: sbírka Západočeského muzea v Plzni

Příběh vějíře: sbírka Západočeského muzea v Plzni

KOTOROVÁ, Ludmila. Příběh vějíře: sbírka Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 272 stran. ISBN 978-80-7247-175-1.

Celobarevná publikace předkládá odborné i laické veřejnosti souhrnný katalog evropských vějířů ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Monografie je rozvržena do dvou částí. Úvodní textová část seznámí čtenáře s komplexním pohledem na historický vývoj vějíře, poskytne základní informace k typologii vějířů, používanému materiálu a výzdobným technikám. Představuje historii plzeňské sbírky, okolnosti jejího vzniku a obsah se zřetelem na typologické zastoupení v kontextu produkce vějířů ve střední a západní Evropě. Katalogová část je řazena chronologicky, doplněna velkoformátovými fotografiemi a odkazy na analogické sbírkové předměty ve světových muzeích. Obecný rejstřík a heslář doplňuje poznámkový aparát. Publikace je v českém jazyce s anglickým resumé.


 Pbh vje 2

Pbh vje 3

Pbh vje 4

Pbh vje 5