Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 06

Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava Bílého

Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava Bílého

HENTSCHOVÁ, Radka, LEHNER, Jan. Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava Bílého. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 191 stran. ISBN 978-80-7247-176-8.

Tato publikace prezentuje fotografie s tématikou c. a k. válečného námořnictva ze sbírek Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočky Západočeského muzea v Plzni p. o. Zároveň vzdává hold autoru sbírky Jaroslavu Bílému, kurátorovi a pozdějšímu správci muzea, jednateli muzejního spolku a kronikáři města Rokycan. Pod vedením Bílého se muzejní společnost věnovala fotodokumentaci památek, lidových staveb a mnoha dalších pamětihodností rokycanského okresu. Publikace obsahuje kapitolu věnovanou životopisu Jaroslava Bílého i kapitolu vzpomínek na období služby u c. a k. námořnictva. Radka Hentschová zápis vzpomínek objevila v rokycanském okresním archivu a připravila pro publikaci.

Jaroslav Bílý rozvíjel sbírky muzea a obohatil je i souborem fotografií a pohlednic z období první světové války. Podstatná část dokumentuje technickou vyspělost rakousko-uherského válečného námořnictva, u kterého sloužil. Jaroslav Bílý sám fotografoval, ale i rozšiřoval a doplňoval své fotografie soudobými oficiálními fotografiemi, pohlednicemi a snímky jiných, neznámých autorů. Zde publikovaný výběr představuje scény z působiště Jaroslava Bílého při Námořní strojní škole v Pule, z přístavu a také z okolí Puly. Snímky nejrůznějších plavidel jsou roztříděny do kapitol dle typu. Texty k fotografiím informují o vzniku plavidel v kontextu vývoje rakousko-uherského námořnictva, o jejich technických aspektech a kariéře ve válečných operacích.

rakousko namornictvo 1

rakousko namornictvo 2

rakousko namornictvo 3