Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 02

Sbírka knižních souborů exlibris a soupisů exlibris Západočeského muzea v Plzni

Sbírka knižních souborů exlibris a soupisů exlibris Západočeského muzea v Plzni

ŠEDO, Ila. Sbírka knižních souborů exlibris a soupisů exlibris Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2021. 184 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 7. ISBN 978-80-7247-187-4.


Sedmý svazek ediční řady Fontes bibliothecarum Musei Plznensis, který řídí Knihovna Západočeského muzea, obsahuje výsledek interního grantového programu zpracovávající málo prezentovaný dokument - knižní soubory exlibris. V rámci projektu byla zpracována metodika popisu, terminologie a způsob prezentace. Soupis pak obsahuje popis sbírky Západočeského muzea, v němž jsou uplatněny předchozí závěry projektu. Soupis je doprovázen bohatým pomocným aparátem a obrazovou přílohou.