Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 05

Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni

Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni

ŠEDO, Ila, ed. Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 2018. 460 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 4. ISBN 978-80-7247-136-2.

Soupis představuje veřejnosti sbírku, reprezentující snahu o zachycení vývoje knižní kultury v českých zemích. Pozornost je věnována nejen bibliofilským tisků, ale i vzácným či unikátním vydáním, zajímavým úpravám, knižním vazbám a dalším prvkům knižní kultury. Soupis je doplněn studií, sledující proměny a směřování tohoto opomíjeného kulturního proudu. Ve studii je konfrontován vývoj plzeňského umění s celorepublikovým. Soupis je doplněn bohatým pomocným aparátem a literaturou. 14 rejstříků usnadňuje uživatelům práci se soupisem.