Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 05

Soupis porcelánových a kameninových mincí a medailí státní porcelánky v Míšni (i jiných výrobců) ve sbírkách ZČM

Soupis porcelánových a kameninových mincí a medailí státní porcelánky v Míšni (i jiných výrobců) ve sbírkách ZČM

HUS, Miroslav. Soupis porcelánových a kameninových mincí a medailí Státní porcelánky v Míšni (i jiných výrobců) ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2015. 109 stran. ISBN 978-80-7247-122-5.

Ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni se nachází téměř tisícovka porcelánových a kameninových mincí a medailí různých německých výrobců z let 1920–1925, převážně ze Státní porcelánky v Míšni, ale i od jiných firem (např. Töpferzentrale v Höhru,  Krister Porzellan-Manufaktur ve Valbřichu,  Bitter-Meissner Ofen- und Porzellanfabrik, vormals C. Teichert v Míšni, Deutsche Ton und Steinzeugwerke AG v Charlottenburgu nebo  Württembergische Majolika-Werke v Gaildorfu). Menší část tohoto množství jsou mince - různých nominálů od 10 feniků po 10 000 marek a od různých vydavatelů – obcí, měst, firem, svazů a spolků. Na 700 medailí, opět od různých vydavatelů, má tematiku vlasteneckou, historickou, sportovní, charitativní, obchodně-reklamní atd.  Mnoho medailí i mincí byla vydána v různých materiálových a barevných mutacích (hnědý nebo bílý porcelán, barevné či zlacené ozdoby hran a detailů apod., takže od jedné medaile může být i 6 variant).

Všechny tyto mince a medaile jsou v knize na 110 stranách popsány včetně uvedení barevnosti, hmotnosti a velikosti s uvedením stavu a příslušného inventárního čísla/čísel a s citací příslušné odborné literatury. Na konci knihy jsou obsáhlé rejstříky vydavatelů, poznámkový aparát, soupis referenční literatury a také několikastránková obrazová příloha. V českém jazyce tato tematika nebyla v tomto objemu dosud vydána.