Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 12

Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni

Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni

BENDOVÁ, Lenka, ed. Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni = Catalogus operum saeculo XVII impressorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznae asservantur. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2019. 382 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 5. ISBN 978-80-7247-161-4.

Soupis představuje tisky 17. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni v edici Fontes bibliothecarum Musei Plznensis. Kniha přináší podrobné záznamy 261 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis s individuálními znaky exempláře, jako jsou typografie, výzdoba, ilustrace, knižní vazba, provenience. V úvodu je uvedena provenienční skladba se zřetelem na akvizici a obsahová charakteristika fondu. V ediční poznámce je popsána metodika, jakou byl fond zpracován. Poté následuje vlastní soupis, který je pro snazší orientaci opatřen pomocným aparátem, jenž obsahuje sedm rejstříků (rejstřík provenience, abecední, místní a chronologický rejstřík nakladatelů, tiskařů, faktorů a knihkupců, rejstřík signetů, rejstřík umělců a rejstřík osobních jmen), seznam digitalizovaných tisků, konkordance a soupis pramenů. Text je doplněn 40 barevnými obrazovými přílohami. Publikace zpřístupňuje badatelské i laické veřejnosti další zajímavou část tohoto cenného historického knižního fondu.

 

soupis tisk 17 stol 1

soupis tisk 17 stol 2

soupis tisk 17 stol 3

soupis tisk 17 stol 4