Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 08

Periodické publikace - e-shop

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 128. Plzeň: Západočeské muzeum, 2022. 60 stran. ISSN 0232-0738 ; ISBN 978-80-7247-196-6.

Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleontologica. Volume 55., No. 1-2. In Pilsen: West Bohemian Museum, 2021. 44 stran. ISSN 1805-2371.

Erica 28. Plzeň: Západočeské muzeum, 2021. 120 stran. ISSN 1210-065X.

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 126. Plzeň: Západočeské muzeum, 2021. 87 stran. ISSN 0232-0738 ; ISBN 978-80-7247-189-8

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 127. Plzeň: Západočeské muzeum, 2021. 53 stran. ISSN 0232-0738 ; ISBN 978-80-7247-190-4

Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie XXI. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2021. 99 stran. ISSN 0860-3597; ISBN 978-80-7247-188-1.


Obsah:

Jakub Krček: K možnostem historické topografie hrdelního soudnictví na příkladu vybraných západočeských lokalit 

Petr Mikota – Petr Rožmberský: Pošumavské stříbro

Milan Tomášek: Rokycany na mapě sirkařské historie

Luděk Krčmář: Kaple v Černicích

Karel Řeháček: Stvolny, 29. září 1919

Jan Balcar: Puška malíře Maršálka

Jiří Fák: Počátky fotbalu na Kralovicku

Jan Jirák: Životní veletoče vesnického kluka

Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleontologica. Volume 54., No. 1-2. In Pilsen: West Bohemian Museum, 2020. 28 stran. ISSN 1805-2371.

Bližší informace naleznete na https://folia.zcm.cz/. Starší čísla je možné objednat na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Erica 27. Plzeň: Západočeské muzeum, 2020. 130 stran. ISSN 1210-065X.

Archeologie západních Čech, roč. 11, číslo 1-2. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2020. 221 stran. ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-179-9.

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 125. Plzeň: Západočeské muzeum, 2020. 43 stran. ISSN 0232-0738.

Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleontologica. Volume 53., No. 1-2. In Pilsen: West Bohemian Museum, 2019. 24 stran. ISSN 1805-2371.

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 124. Plzeň: Západočeské muzeum, 2020. 77 stran. ISSN 0232-0738 ; ISBN 978-80-7247-173-7.

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 123. Plzeň: Západočeské muzeum, 2020. 64 stran. ISSN 0232-0738 ; ISBN 978-80-7247-166-9.

Erica 26. Plzeň: Západočeské muzeum, 2019. 96 stran. ISSN 1210-065X.

Archeologie západních Čech, roč. 10, číslo 1-2. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2019. 108 stran. ISSN 1804-2953.

Archeologie západních Čech 13. Plzeň: Západočeské muzeum, 2017. 142 stran.  ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-142-3.

Archeologie západních Čech 12. Plzeň: Západočeské muzeum, 2017. 195 stran. ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-137-9.

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 122. Plzeň: Západočeské muzeum, 2019. 90 stran : ilustrace, mapy, tabulky; 30 cm. ISBN 978-80-7247-157-7 ; ISSN 0232-0738. 

Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleontologica. Volume 52., No. 1-2. In Pilsen: West Bohemian Museum, 2018. 18 stran. ISSN 1805-2371.

Archeologie západních Čech, roč. 9, číslo 2. Plzeň: Západočeské muzeum, 2018. 127 stran. ISSN 1804-2953.

Obsah:

Čapek, L., Menšík, P., Starková, L.: Skalní hřbet Měcholupy u Blovic – Velká skála (Kámen) z pohledu archeologie.

Prekop, F., Krištuf, P., Peksa, V.: Výšinný ohrazený areál na Kružínském vrchu, k. ú. Skytaly.

Junková, A.: Pozdně halštatské sídliště z Tasnovic, okr. Domažlice.

Chmelíková, D.: K otázce pravěkých a raně středověkých aktivit v areálu měděných dolů na lokalitě Měděnka u Mutěnína.

Uherský, M.: Záchranný archeologický výzkum na parcele domu čp. 8 v Horšově, okr. Domažlice.

Břicháček, P., Šindelář, J.: Nové poznatky o zaniklém konventu dominikánů v Sezimově Ústí (okr. Tábor).

Mařík, T.: Příspěvek k archeologickému poznání jihovýchodního okraje historického jádra města Tachova.

Chlevišťan, J.: Planá u Mariánských Lázní. Doklady počátku městské sídelní aglomerace a její podoba.

Bouda, J., Loukota, M., Šneberger, J., Lungová, V.: Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích.

Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleontologica. Volume 51., No. 1-2. In Pilsen: West Bohemian Museum, 2017. 30 stran. ISSN 1805-2371

Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis: Geologica et Paleontologica. Volume 50., No. 1-2. In Pilsen: West Bohemian Museum, 2016. 54 stran. ISSN 1805-2371.

Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleontologica. Volume 49., No. 1-2. In Pilsen: West Bohemian Museum, 2015. 50 stran. ISSN 1805-2371.

Archeologie západních Čech, roč. 9, číslo 1. Plzeň: Západočeské muzeum, 2018. 179 stran. ISSN 1804-2953.

Archeologie západních Čech 8. Plzeň: Západočeské muzeum, 2014. 178 stran. ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-109-6.

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 121. Plzeň: Západočeské muzeum, 2018. 74 stran : tabulky, grafy. ISSN 0232-0738, ISBN 978-80-7247-140-9 (brož.)

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 120. Plzeň: Západočeské muzeum, 2016. 64 stran : fotografie, tabulky. ISSN 0232-0738, ISBN 978-80-7247-127-0 (brož.)

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 119. Plzeň: Západočeské muzeum, 2015. 81 stran : fotografie, tabulky. ISSN 0232-0738, ISBN 978-80-7247-121-8 (brož.)

Plzeň: Západočeské muzeum, 2018. 94 stran : ilustrace, tabulky, grafy. ISSN 1210-065X (brož.)

Plzeň: Západočeské muzeum, 2017. 150 stran : ilustrace, tabulky, grafy. ISSN 1210-065X (brož.)

Plzeň: Západočeské muzeum, 2016. 140 stran : ilustrace, tabulky, grafy. ISSN 1210-065X (brož.).

Archeologie západních Čech 9. Plzeň: Západočeské muzeum, 2015. 163 stran. ISSN 1804-29-53 ; ISBN 978-80-7247-117-1.

Archeologie západních Čech 10. Plzeň: Západočeské muzeum, 2016. 255 stran. ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-129-4.

Archeologie západních Čech 11. Plzeň: Západočeské muzeum, 2016. 181 stran. ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-131-7.

redakční rada František Frýda, Jaroslav Špaček, Eva Černá – Čelákovice : Městské muzeum v Čelákovicích, 2003. – 140 s. : il.; 30 cm – ISBN: 80-902328-7-6 - brož.

redakční rada František Frýda, Jaroslav Špaček, Eva Černá – Čelákovice : Městské muzeum v Čelákovicích, 2007. – 195 s. : il.; 30 cm – ISBN: 978-80-903461-5-4 - brož.