Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 01

Archeologie západních Čech 10/1-2

Archeologie západních Čech 10/1-2

Archeologie západních Čech 10/1-2. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2019. 108 stran. ISSN 1804-2953.

Obsah:

Ježek, J.: Objemy zvoncovitých pohárů.

Zelenka, A.: Meclov – rovinné sídliště v poloze Za Humny. Příspěvek ke struktuře osídlení krajiny v podhůří Českého lesa v mladší době bronzové.

Řezáč, M., John, J., Zavřel, P.: Nedochovaný depot římských mincí z Folmavy. Česká Kubice – Horní Folmava, okres Domažlice.

Beránek, M., Hasil, J.: Nástin vývoje keramiky v horním Poohří 7. až 12. století.

Schneiderwinklová, P.: Plzeň, Perlová ulice č. p. 66/67. Nálezové soubory zaniklých tří studen/jímek, část I. studny/jímky 1 a 2.

Kastl, P.: Vápenná pec na předpolí hradu Pušperku (okr. Klatovy).

Gersdorfová, Z.: Hrad v Janovicích nad Úhlavou – stav dosavadního poznání.

Hus, M., Metlička, M., Hulina, P.: Mincovní depot z poloviny 18. století z vrchu Trní u Holýšova.