Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 03

Archeologie západních Čech 11

Archeologie západních Čech 11

Archeologie západních Čech 11. Plzeň: Západočeské muzeum, 2016. 181 stran. ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-131-7.

Obsah:

Ondříčková, M.: Popis rekonstrukce asyrské harfy.

Pajdla, P.: K surovinovému spektru a technologii výroby broušené kamenné industrie na neolitickém sídlišti v Popůvkách, okr. Brno-venkov (Výzkumy v letech 2001 až 2007).

Kotýnek, M.: Osídlení výšinných poloh ve střední až pozdní době laténské.

Kocańda, P.: Badania nad pierwszymi murowanymi zamkami na obszarze obecnego województwa podkarpackiego.

Cackowski, K.: Zbroja typu płaty z Radzynia Chełmińskiego na tle innych tego typu zbroi w Polsce.

Půtová, B.: Skalní umění ve Foz Côa.

Menšík, P., Procházka, M.: Nález solitérních žárových hrobů při předstihovém archeologickém výzkumu v prostoru Plzně-Lochotína.

Novotná, A.: Zahloubená chata doby halštatské z Bukovce, okr. Plzeň- město.

Břicháček, P.: Raně středověký objekt ve Vstiši (okr. Plzeň-jih).

Sokol, P., Kasl, F.: Mohylové hroby a předpolí hradiště Bezemín (okr. Tachov). Výsledky povrchového průzkumu s využitím leteckého laserového skenování.

Metlička M., Zelenka A.: Pravěké a středověké objekty z náměstí Republiky v Horšovském Týně.