Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 02

Archeologie západních Čech 9

Archeologie západních Čech 9

Archeologie západních Čech 9. Plzeň: Západočeské muzeum, 2015. 163 stran. ISSN 1804-29-53 ; ISBN 978-80-7247-117-1.

Obsah:

Šmejda, L.: Konference Archeologie opevnění.

Alušík, T.: K problematice uvažovaných egejských vlivů ve středoevropské defensivní architektuře doby bronzové.

Šmejda, L., Hložek, J., Menšík, P., Metlička, M.: Archeologický výzkum opevnění lokality Hradiště u Plzně v letech 2012 a 2013.

Krištuf, P., Štulík, M.: Nové poznatky o fortifikaci hradiště Bukovec u Plzně.

Dresler, P.: Význam opakování a lokalizace výzkumu k poznání konstrukce hradby: příklad Pohansko u Břeclavi.

Menšík, P.: Archeologický výzkum valového ohrazení u Radětic na Bechyňsku.

Matoušek, V.: Poznámky k terénnímu studiu polních opevnění ze 17. - 19. století. Zkušenosti z českých zemí.

Ventrubová, E.: Lovná zvěř jako archeologický pramen. Využití matematického modelu pro studium alimentárních strategií v magdalénienu Evropy.

Hlásek, D., Houfková, P., John, J., Novák, J., Šálková, T.: Všemyslice – Kozí vrch. Nové poznatky o hradišti z počátku střední doby bronzové, výsledky multidisciplinárního výzkumu.

Břicháček, P., Metlička, M.: Depot bronzových seker se středovými laloky ze Stříbra (okr. Tachov).

Waldmannová, M., Hůrková, J., Petřík, J., Všianský, D., Losos, Z.: Červená středověká keramika z Velhartic u Klatov – výsledky petroarcheologické analýzy.

Malina, O.: Poznámky k hornické krajině jáchymovského revíru.