icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 13

Archeologie západních Čech. 9/1

Archeologie západních Čech. 9/1

Archeologie západních Čech 9/1. Plzeň: Západočeské muzeum, 2018. 179 stran. ISSN 1804-2953.

Obsah:

Metličková, J.: Jubilant Jaroslav Bašta.

Eigner, J., Prekop, F.: Dvory 1 a Rybáře 2 – dvě mezolitické lokality na Karlovarsku.

Menšík, P.: Nový nález „hromového klínu“ ze Železné Rudy, okr. Klatovy.

Hůrková, J., Kočár, P.: Pozdně mohylový objekt ze Sobětic u Klatov.

Řezáč, M., Metlička, M.: Rekonstrukce štítku spindlersfeldské spony podle dvou zdobených bronzových plechů z depotu ze Střapole, okres Rokycany.

Metlička, M., Kočár, P., Kočárová, R.: Výzkum pravěkých sídlištních objektů z roku 1932 v Červeném Hrádku u Plzně. Vyhodnocení artefaktů a ekofaktů.

Břicháček, P., Hereit, P.: Archeologický výzkum kláštera augustiniánů v Domažlicích.

Břicháček, P.: Archeologický výzkum kláštera v Pivoni (okr. Domažlice).

Zelenka, A.: Obraz vrcholně a pozdně středověkého osídlení klášterního městečka Touškova na základě archeologických pramenů.

Hrubá, H., Krček, J., Půtová, L.: Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu (okr. Cheb) ve světle posledních výzkumů.

Šneberger, J., Lungová, V.: Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z novověkého hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích.