Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty

Erica 25

Erica 25

Plzeň: Západočeské muzeum, 2018. 94 stran : ilustrace, tabulky, grafy. ISSN 1210-065X (brož.)

obsah:

BOTANIKA

Ondřej Bílek:

Současný stav flóry a vegetace a několik zajímavých zoologických nálezů ze zámeckého parku Březina

The present state of flora and vegetation of the chateau park Březina (Western Bohemia, Czech Republic)

ZOOLOGIE

Jan Walter:

Noční Makrolepidoptera lokality Střelnice u Horní Břízy

Night Macrolepidoptera of the Střelnice locality near Horní Bříza (Western Bohemia, Czech Republic)

Pavel Řepa:

Změny ve složení ptactva v borových lesích Tachovské brázdy

Changes in the composition of birds in pine forests in region of Tachovská brázda Peneplain

PALEONTOLOGIE

Václav Vokáč, František Hartl, Miroslav Pavlovič & Petr Krýda:

Nové údaje o trilobitových společenstvech středních poloh kopaninského souvrství (ludford, silur) v lomu Kosov u Berouna (pražská pánev, Česká republika)

New data on trilobite assemblages in the middle parts of the Kopanina Fm. (Ludfordian, Silurian) in the Kosov quarry near Beroun (Prague Basin, Czech Republic)

RŮZNÉ

Ladislav Grigar:

Václav Vokáč – 60 let