icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 10

Sborník Západočeského muzea v Plzni: Příroda 120

Sborník Západočeského muzea v Plzni: Příroda 120

Sborník Západočeského muzea v Plzni: Příroda 120 Plzeň: Západočeské muzeum, 2016. 64 stran : fotografie, tabulky. ISSN 0232-0738, ISBN 978-80-7247-127-0 (brož.)

Obsah:

Mykologický výzkum PR Petrovka Autor: Jiří Kout