icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 08

Sborník Západočeského muzeu v Plzni: Příroda 124

Sborník Západočeského muzeu v Plzni: Příroda 124

Sborník Západočeského muzeu v Plzni: příroda 124. Plzeň: Západočeské muzeum, 2020. 77 stran. ISSN 0232-0738 ; ISBN 978-80-7247-173-7.

V článku je představen význam Americké zahrady u Chudenic pro introdukci dřevin do České republiky. Americká zahrada byla založena v roce 1842 a zde vysazované a pěstované dřeviny jsou zdokumentovány v šesti dobových seznamech z 19. století (z let 1844, 1847, 1875, 1886, 1892/1893 a po roce 1894). Dřeviny zapsané v dobových seznamech byly ztotožněny se současnými druhy a kultivary podle Plant Listu a dalších zdrojů a byly porovnány s dalšími objekty důležitými pro introdukci dřevin do České republiky. Ze seznamů z 19. století bylo excerpováno 949 položek dřevin, z nichž 286 bylo na území současné České republiky poprvé vysazeno právě v Americké zahradě. Tato zjištění potvrdila
význam Americké zahrady pro introdukci dřevin, který je srovnatelný s dalšími introdukčně nejvýznamnějšími objekty, jako jsou Lednice, Nové Hrady, Červený Hrádek, Královská obora v Praze (Stromovka) a Průhonice.