Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty

Sborník ZČM - Historie XX

Sborník ZČM - Historie XX

Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie XX. V Plzni: Západočeské muzeum, 2020. 99 stran. ISSN 978-80-7247-167-6 ; ISBN 0860-3597

obsah:

Petr Rožmberský – Petr Mikota: Podlibštejn – dějiny jedné samoty  

Jiří Sankot: Znovuobjevené prameny pro poznání života na jižním Plzeňsku před třicetiletou válkou

Miroslav Hus: Hraničářský prapor 6 „Sibiřských úderníků“ v Domažlicích a jeho odznaky 1917–1947

Luděk Krčmář: Nadějný plzeňský fotbalista Jaroslav Poláček 

Karel Řeháček: Pozoruhodný životní příběh menšinového učitele a básníka Vojtěcha Elhoty

David Tuma: Družstevní venkovské záložny na Horažďovicku 

Helena Honcoopová: The Puzzle of the Japanese Monster Altarpiece from Pilsen