icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 08

Rokycansko v boji proti fašistickým okupantům 1939 – 1945

Rokycansko v boji proti fašistickým okupantům 1939 – 1945

- Příprava nacistické regrese vůči Československu
- Protifašistický odboj na okrese Rokycany
- Oběti fašistické okupace 1939-1945
- Účastníci odboje, kteří byli zatčeni, vězněni a vrátili se
- Protifašističtí bojovníci a ilegální odbojoví pracovníci, kteří nebyli zatčeni
- Účastníci ozbrojeného protifašistického odboje
- Rasová persekuce
- Věznění v Terezíně a ve vyhlazovacích táborech, kteří přežili
- Rasová persekuce rodin, tzv. smíšená manželství
- Vojáci Rudé armády, kteří zemřeli na následky válečných zranění (pohřbeni v okrese Rokycany)
- Cizí občané (kteří zemřeli v okrese Rokycany nebo byli napojeni na odboj okresu Rokycany)