Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty

Sborník č. 20/2008

Sborník č. 20/2008

- Soubor uměleckých děl z období gotiky, vážící se ke kostelu Panny Marie Sněžné v Rokycanech: bohoslužebné předměty z období vzniku kláštera augustiniánů, deskové obrazy z druhého období rozvoje kláštera, problematika Rokycanské madony
- Barokní dláždění v průjezdu radnice v Rokycanech
- Geologický průzkum při vykopávkách v objektu radnice Města Rokycan
- Osecké dvory, rybníky, hutě a mlýny
- K historii zbirožské železárny ve Františkově
- Odbor Národní jednoty slezské v Mýtě-Kařízku
- Byl příčinou zániku středověké vsi Chylice nedostatečný vodní zdroj?
- Na počátku byl chléb aneb vznik Rolnického mlýnského a pekárenského družstva v Bušovicích
- Hrdinové pankrácké kalvárie okresu Rokycany 1943-1945