Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 03

Sborník Suppl. Historie č. 11/2004

Sborník Suppl. Historie č. 11/2004

Tradice a současnost železářské výroby IV.
- Materiály z konference konané v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dne 23. – 24.9.2004

Lang M.: Starý železorudný revír v lokalitách Na rudě, sv. Vojtěch, sv. Jakub v Mirošově
Petrik J.: Huť Šindelová – technická památka
Čejka M.: Magnetometrické měření vlastností archeologických nálezů ze železa z okolí Rokycan
Ryšavý V.: Vývoj železných hamrů v Holoubkově a okolí
Hořejší M.: Historie strojírenské výroby v holoubkových strojírnách Maxe Hopfengärtnera v letech 1885 – 1945
Červená R., Pospíšil J.: Výroba cínových vojáčků v prostorách hamru předků rodiny Pospíšilových
Beránek J.: Těžba železných rud na Komárovsku
Jindřich K.: Mirošovské železné hutě za Vratislavů z Mitrovic
Hučka J.: Litinové památky umělecké a archritektonické, zejména v západních Čechách
Bělová J.: Předběžná zpráva o výzkumu a dokumentaci železné a litinové funerální plastiky v okrese Rokycany
Hradilová D., Červená R.: Rodina Františka Hirsche, rodina podnikatelů v železářském průmyslu
Vondruška Š.: Miloslav Trefanec kovář poctěný titulem „Nositel tradice lidových řemesel v oboru tradiční kovářství“