icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 04

Sborník Suppl. Historie č. 13/2010

Sborník Suppl. Historie č. 13/2010

Tradice a současnost železářské výroby VI.
- Materiály z konference konané v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dne 19. – 21.10.2010

Baricová D., Demeter P., Mihok L., Matinová K.: História a súčasnosť zužitkovania trosky z výroby železa
Bělová J.: Berlínská funerální litina
Bělová J.: Dřevěné komárovské modely pražských kandelábrů ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
Čeladín J.: Vídeňská sochařská škola a blanenská umělecká litina
Dementieva L.: Rare object of cast iron in the collection of the State Historical museum in Moscow
Freidhofen B.: Das Eisen aus Sayn, Eisenkunstguss der Sayner Hütte
Hlávka J.: Historie železářství v Českém lese ve světle nových poznatků
Hradilová D.: Hořovický podnikatel a politik Jan Jaroslav Jindáček a jeho rodina
Hučka J.: Rokycany, významné středisko kovoprůmyslu
Kadera J.: Surovinová základna železářských provozů v prostoru Českého lesa
Křivanec V.: Plzeňský černouhelný revír a Škodovy závody s výrobním programem „báňské a energetické strojírenství“ a jejich vliv na rozvoj železářství, sklářství a keramické výroby na Plzeňsku
Lang M.: Irská kamna z produkce Hopfengärtenových železáren ve sbírce Muzea Středních Brd, Strašice
Mihok L., Petrik J., Štefanča P., Hlobil J.: Hutnické podniky rodiny Andrássyovej v 19. storočí na Slovensku
Pall M.: Eisenkunstguss aus Böhmischen und Mährischen Eisengießereien in der Hanns Schell Collection in Graz
Slavata Z.: Kovárna pro radost
Šandová M.: Drobná plastika ze slévárny Franta Anýž – nové přírůstky do sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Šimek R.: Příspěvek k poznání cvočkařství na Rožmitálsku
Tuček J.: Kovohutnictví v Rokycanech
Tuma D.: Zaniklá Strousbergova železnice v Brdech jakožto technická kulturní památka
Udras T.: Cast iron caskets of the Kaslinsky and Kusinsky (with a private collection as an example)