Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 04

Hradská Ivana

  • Jméno, příjmení a titul: Mgr. Ivana Hradská
  • Oddělení: Zoologické oddělení
  • Sídlo: Tylova 22, Plzeň
  • Pozice: zoolog bezobratlých – arachnolog, kurátor entomologické podsbírky, vedoucí oddělení

osobní profil   

 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2001 – 2006: ZČU Plzeň, Pedagogická fakulta, učitelství biologie-zeměpis

2018 – dosud: UK Praha, Přírodovědecká fakulta, Fakulta geologie, Ústav geologie a paleontologie, PhD. studium. Téma: Revize karbonských pavoukovců v ČR.


Odborné zaměření: 

Arachnologie 

Publikace:

Fenclová I. [eds.] 1999: Příspěvek k poznání arachnofauny Brd; Erica; Plzeň; 8: 141-148

Dolanský J., Kasal P, Řezáč M., Fenclová I. 2001: Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 8: 247-254

Fenclová I. 2003. RNDr. Luděk Hůrka, Csc. – 70 let; Erica, Plzeň, 11: 109-113

Fenclová I. 2004: Závěrečná zpráva ke grantovému úkolu: Fauna PR Kamenný rybník, Ms. [depon in Odbor životního prostř. Magistrát m. Plzně]

Fenclová I. 2004:  Pavouci NPP Na požárech. Ms [invent. seznam depon. in AOPK Plzeň]

Fenclová I. 2005. Český les příroda historie život. Kapitola Pavouci: 155-160.  Baset Praha.

Fenclová I. 2005:  Pavouci NPP Upolínová louka. Ms [Invent. seznam depon. in CHKO Sl. les M. Lázně]

Fenclová I. 2006 Arachnofauna lokality Kamenec na Radnicku; 77 p. Ms. [Dipl. Práce depon. in knih. Kat. biol. Pedag. Fak. Západočes. Univ. Plzeň].

Fenclová I. 2006: Významné druhy pavouků Kladských rašelinišť, Arnika, M. Lázně: 14-17

Fenclová I. 2007: Plzeňsko příroda historie život. Kapitola Pavouci. Baset Praha

Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Fenclová I., Erhart J. 2006: Spider of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjancet localities. Klapalekiana, Praha.

Fenclová I. 2007: Plzeňsko příroda historie život. Kapitola Pavouci.

Fenclová I. 2007:  Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť, Erica, Plzeň, 14: 65-69

Tropek R. &  Hradská I. 2009: Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka, Erica, Plzeň, 16: 55-63

Hradská I. &  Košťáková A. 2009: Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově, Erica, Plzeň, 16: 63-73

Kůrka A. & Hradská I. 2010: Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge -  Abstract Book  Srní, pp. 59-60

Hradská I. & Těťál I. 2011: Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců – Erica, Plzeň 18: 131-146.

Hradská I. 2012: Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. - Erica 19: 89-99.

Hradská I. & Těťál I. 2013: Invertebrates of heathlands in western part of the Czech

Republic. - 13th European Heathland Workshop in Denmark. Abstracts and

excursion guide. Pp. 83-84, University of Copenhagen, Denmark.

Hradská I. 2014: Nepřátelé naší zahrady – In: Vlach  P.  &  Chocholoušková  Z. [eds.]: Biologie všedního dne. Západočeská univerzita v Plzni.

Hradská I. 2015: Fauna – In: Jílek T., Morávková N. et al:  Vlastivěda česko-bavorského pohraničí příroda, kulturní památky v historických souvislostech, současnost, regiony.

Hradská I. & Těťál I. 2017: Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách. – Erica 24: 3 - 34

Machač, O., Bryja, V., Dolanský, J., Dolejš, P., Hradská, I., Růžička, V. , Řezáč, M., Šich, R. & Vinkler, S. 2019: Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 317, s. 82–97. pdf

 

Účast na mezinárodních odborných konferencích:

17. - 21. 9. 2012: Pennsylvanian terrestrial habitats and biotas – Project meeting in Lugansk, Ukraine. Prezentace posteru: „ New records of trigonotarbid arachnids from West Bohemia.“

23. - 28. 6. 2013: 13th European Heathland Workshop, Fjerritslev, Denmark, poster


Články s IF:

Hradská I. & Dunlop J. 2013:  New records of Pennsylvanian trigonotarbid arachnids from West Bohemia, Czech Republic. - The Journal of Arachnology 41:335–341