Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 09

Krausová Ladislava

Osobní profil – RNDr. Ladislava Krausová

Vzdělání:

2018-2022: Bakalářský stupeň: Biologie, PřF JU v Českých Budějovicích. Bakalářská práce: Reaction between red-backed shrike (Lanius collurio) and common cuckoo (Cuculus canorus).

2022–2024: Magisterský stupeň: Zoologie, specializace ekologie živočichů, PřF JU v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Red-backed shrike (Lanius collurio) versus Common cuckoo (Cuculus canorus): Clutch variability and egg recognition.

2024: Rigorózní řízení: Zoologie, PřF JU v Českých Budějovicích. Rigorózní práce: Red-backed shrike (Lanius collurio) versus Common cuckoo (Cuculus canorus): An example of ineffective cuckoo-hawk mimicry

2024–dosud: Doktorský stupeň: Zoologie. PřF JU v Českých Budějovicích. Dizertační práce: Extinction of cuckoo brood parasitism in the red-backed shrike: the influence of ecological factors and host defence strategies.

Publikační činnost:

Krausová L, Veselý P, Syrová M, Antonová K, Fišer O, Chlumská V, Pátková M, Pužej Š & Fuchs R (2022) Red-backed shrike (Lanius collurio) versus common cuckoo (Cuculus canorus): An example of ineffective cuckoo–hawk mimicry. Ecology and Evolution, 12, e9664. https://doi.org/10.1002/ece3.9664

Konference

Národní:

2020    Krausová L, Veselý P, Syrová M, Antonová K, Fišer O, Chlumská V, Pátková M, Pužej Š, Fuchs R (2020) Reaction of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) to the Common Cuckoo (Cuculus canorus), 47th Conference of Czech and Slovak ethological society, online. (poster)

2021    Krausová L, Veselý P, Syrová M, Antonová K, Fišer O, Chlumská V, Pátková M, Pužej Š, Fuchs R (2020) Reaction of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) to the Common Cuckoo (Cuculus canorus), 48th Conference of Czech and Slovak ethological society, online. (poster)

2022    Krausová L, Veselý P, Syrová M, Antonová K, Fišer O, Chlumská V, Pátková M, Pužej Š, Fuchs R (2022) Cuckoo-hawk mimicry: pohled ťuhýka obecného (Lanius collurio), 49th Conference of Czech and Slovak ethological society, Brno. (přednáška)

2023    Krausová L, Veselý P, Syrová M, Antonová K, Fišer O, Chlumská V, Pátková M, Pužej Š, Fuchs R (2022) Cuckoo-hawk mimicry: pohled ťuhýka obecného (Lanius collurio), Zoologické dny, Brno. (přednáška)

2023    Krausová L, Syrová M, Šulc M (2023) Ťuhýk obecný vs. kukačka obecná: Variabilita snůšek a schopnost rozpoznávání vajec, 50th Conference of Czech and Slovak ethological society, Tatranská Lomnice. (přednáška)

2024    Krausová L, Syrová M, Šulc M (2023) Ťuhýk obecný vs. kukačka obecná: Variabilita snůšek a schopnost rozpoznávání vajec, Zoologické dny, Ostrava. (přednáška)

Mezinárodní:

2022    Krausová L, Veselý P, Syrová M, Antonová K, Fišer O, Chlumská V, Pátková M, Pužej Š, Fuchs R (2022) Red‐backed shrike (Lanius collurio) versus common cuckoo (Cuculus canorus): An example of ineffective cuckoo–hawk mimicry, ECBB 2022 “All life is Social” symposium, Groningen, The Netherlands. (poster)

2023    Krausová L, Veselý P, Syrová M, Antonová K, Fišer O, Chlumská V, Pátková M, Pužej Š, Fuchs R (2022) Red‐backed shrike (Lanius collurio) versus common cuckoo (Cuculus canorus): An example of ineffective cuckoo–hawk mimicry, 9ᵗʰ European Student Conference on Behavior & Cognition, Lisbon, Portugal (poster)

2024    Krausová L, Syrová M, Šulc M (2023) Red-backed shrike (Lanius collurio) versus Common cuckoo (Cuculus canorus): Clutch variability and egg recognition, EOU Fledlings Meeting 2024. (poster)