Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 05

Mlnaříková Jana

  • Jméno, příjmení a titul: Ing. Jana Mlnaříková
  • Oddělení: Centrum paleobiodiversity
  • Sídlo: Tylova 22, Plzeň
  • Pozice: dokumentátor
  • Specializace: dokumentace sbírkových předmětů ze staršího paleozoika a kvartéru; správa sbírky