icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
  • Jméno, příjmení a titul: Bc. Martin Nauš, DiS.
  • Oddělení: Oddělení konzervace a restaurování
  • Sídlo: Harantova 3, Plzeň
  • Pozice: konzervátor, zástupce vedoucího
  • Specializace: dřevo, nábytek