Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty

Walter Jan

osobní profil

Vzdělání:

2015–2018: Bakalářský stupeň: Biologie se zaměřením na vzdělání, FPE ZČU v Plzni. Bakalářská práce: Noční makrolepidoptera lokality "Střelnice" u města Horní Bříza.

2018–2020: Magisterský stupeň: Biologie a chemie pro ZŠ, FPE ZČU v Plzni. Diplomová práce: Revize lepidopterologické sbírky J. Fraje s důrazem na motýly Plzeňského kraje.

2018–2022: Magisterský stupeň: Zoologie, specializace v entomologii, PRF JČU v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Fylogeneze a biogeografie modrásků podtribu Everina.
 

Publikační činnost:

WALTER, J., SUCHÁČKOVÁ A. B. & FRIC Z. F. 2021. The impact of a forest fire event on moth assemblages in Western Bohemia, Czech Republic. Polish Journal of Ecology 69: 160–175.

VOHÁROVÁ, T. & WALTER, J. 2021. Soupis sbírky Západočeského muzea v Plzni: Lepidoptera. Část 3. Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda, 127: 1–53.

VODIČKA, S. & WALTER, J. 2020. Fauna denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) v okolí obce Trnová (Plzeň-sever). Západočeské entomologické listy, 11: 15–19. ISSN 1804-3062

WALTER, J., KOUT, J. & BRANDTLÍK, A. 2020. Exkurze za čolky Plzeňska v rámci výuky biologie. Arnica, 10 (1): 12–17.

WALTER, J. 2020. Soupis sbírky Západočeského muzea v Plzni: Lepidoptera. Část 2. Sborník  ZČM v Plzni, Příroda, 125: 1–43.

WALTER, J & VODIČKA, S. 2020. Fauna motýlů v okolí vrchu Krkavec (Plzeň-sever). Erica, Plzeň, 27: 25–46.

WALTER, J., KADLEC, T. & ŠTROBL, M. 2018. Recentní nálezy píďalky pestrokřídlé (Horisme radicaria) v České republice (Lepidoptera: Geometridae). Klapalekiana, 54 (3–4): 279–282.

WALTER, J. 2018. Noční Makrolepidoptera lokality Střelnice u Horní Břízy. Erica, Plzeň, 25: 35–47.

Populární:

WALTER, J. 2019. Máme v Horní Bříze ohrožené druhy motýlů? Hornobřízský zpravodaj, Horní Bříza, 2: 21.

WALTER, J. 2021. Obyvatelé našich tůněk. Hornobřízský zpravodaj, Horní Bříza, 1: 11.

WALTER, J. 2021. Višňovka. Hornobřízský zpravodaj, Horní Bříza, 3: 7.

Konference

WALTER, J., HRADSKÁ, I., TĚŤÁL, I & VAVŘÍNKOVÁ, J. 2020. Kaolinové oprámy jako zajímavá refugia pro bezobratlé. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. Zoologické dny, Olomouc, s. 220, poster.

HRADSKÁ, I. & WALTER, J. 2020. Kaolinové oprámy v Horní Bříze. Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody, Jihlava 9. 9 – 11.9. 2020, přednáška.