icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Vodní hamr Dobřív

Vodní hamr Dobřív

Vodní hamr uzavřen do konce roku 2019 z důvodu revitalizace 

Projekt číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15-015/0000348

Zahájení: 20. 11. 2017

Dokončení: 31. 12. 2019

Cíl projektu
Realizací projektu bude obnoven plný provoz a funkčnost unikátního technického zařízení, zřízení expozice o železářství a hamernictví na Rokycansku. Bude provedeno restaurování a renovace vnitřního mobiliáře a strojního vybavení hamru včetně vodních kol a regulace vody. Opravami dojde k zachování funkčnosti technického kulturního dědictví. Bude rozšířeno návštěvnické vybavení hamru včetně vybudování nového sociálního zázemí.

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

O hamru

Dobřívský horní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v ČR. Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo, ze kterého se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu těžkého kovaného nářadí. Ve druhé polovině 20. století byla výroba v hamru i v huti pod ním zastavena. Prostor hamru se stal muzejní expozicí, která slouží jako doklad staré průmyslové výroby.

Dne 8. února 2010 byl Vodní hamr v Dobřívě prohlášen vládou České republiky za národní kulturní památku, která je majetkem Plzeňského kraje a spravuje ji Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni. 

 

Další informace