Facebook instagram Youtube Spotify
facebook
instagram
youtube
podcasty
Panelová výstava: Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Panelová výstava: Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel a známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? Rozumějí oni vám? Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Dozvíte se to na výstavě s přehlednými mapami, které zachycují jevy zaniklé i stále živé. Bohatstvím nářeční slovní zásoby vás provedou doprovodné texty. Zjistíte například, kdy si lidé pochutnávali na švábech, bobcích a mejdlíčkách, zda je možné, aby byla kostka kulatá, co jsou to pimpěrky a kdy husa zpívá nejpěkněji. Na výstavě si budete moci prověřit své znalosti v nářečních kvízech a zapojit se do nářečního výzkumu.

Výstava vznikla na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“ (poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II).

Bližší informace o projektu naleznete zde: https://www.ceskanareci.cz/

Pořádá: Národopisné muzeum Plzeňska, Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci

 

Kriticky ohroen jevy sirka