Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty

Peksa Ondřej

  • Jméno, příjmení a titul: Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
  • Oddělení: Botanické oddělení
  • Sídlo: Tylova 22, Plzeň
  • Pozice: lichenolog, kurátor bezcévných rostlin, vedoucí oddělení
  • Specializace: kurátor sbírky lišejníků, mechorostů a hub

osobní profil 

Vzdělání

2011 – titul Ph.D. – obor Botanika, Katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; Ph.D. thesis: The study of photobionts in the lichenized genus Lepraria

2003 – titul Mgr. – obor Biologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Zaměstnání

od 2007 – Západočeské muzeum v Plzni – kurátor sbírky, lichenolog (od roku 2009 vedoucí oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni)

2006 – Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – úvazek v doktorandském projektu GAČR

2005 – Správa Národního parku Šumava – lichenolog

Vědecké zaměření

diverzita a ekologie lišejníků, lichenofloristika, výzkum symbiotických lichenizovaných řas (spolupráce s PřF UK)

Pedagogická činnost (PřF UK – externí vyučující)

Vybrané kapitoly z lichenologie, Lichenologické determinační praktikum, Speciální lichenologická exkurze, Jednorázové lekce na téma „Fotobionti lišejníků“ v rámci kurzů: Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin, Cvičení z protistologie, Biologie lišejníků.

Konzultace ke studentským pracím.

Publikační činnost

Ostatní

Správce bývalého tankodromu na Šlovickém vrchu u Dobřan