Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Publikace (botanika)

Publikace

Flóra a vegetace 

Fictumová K. & Pecháčková S. (2019): Flóra luk pramenné oblasti u Lhůty (Plzeň) a invazní rostliny podél Lhůtského potoka. – Erica, 26: 3–21. pdf

Matějková I. (2019): Botanický průzkum plzeňské lokality "Louky pod ZOO" – Erica, 26: 23–42. pdf

Matějková I., Bureš J. & Benediktová L. (2019): Vývoj vegetace po těžbě černého uhlí u obce Mantov. – Sborník Západočeského muzea, Plzeň, Příroda, 122: 35–74. pdf

Matějková I. (2015): Floristické a vegetační poměry přírodní památky Dolejší dráhy u Nehodivi v průběhu dvou desetiletí. – Erica, 22: 3–60.

Hlinková D., Chocholoušková Z. & Matějková I. (2015): Průzkum flóry a vegetace VKP „Mokřad na Černickém potoce – J část“, lokality prstnatce májového v Plzni-Koterově. – Erica, 22: 61–75.

Matějková I., Nesvadbová J., Brabec J. & Somol V. (2015): Vegetační změny v národní přírodní památce Pastviště u Fínů v letech 1987 až 2012. – Sborník Západočeského Muzea Plzeň, Příroda 119: 5–59.

Pecháčková S. & Peksa O. (2015): Vegetace borů Plzeňska: diverzita, stav a vývoj. – Sborník Západočeského Muzea v Plzni, Příroda, 119: 63–81.

Pecháčková S. & Troppová K. (2015): Centunculus minimus. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. Praha, 50/1: 34.

Pecháčková S. (2013): Lycopodiella inundata. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. Praha, 48/1: 100–101.

Šiková L. & Matějková I. (2012): Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy). – Erica 19: 3–33.

Pecháčková S. (2011): Čtvrtý doplněk k flóře Plzně. – Erica, 18: 11–32.

Nesvadbová J. & Pecháčková S. (2011): Kolonizační historie Eragrostis minor v západních Čechách odvozená z floristických dat. – Erica, 18: 33–48.

Pecháčková S. (2011): Goodyera repens. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae IX. – Zpr. Čes. Bot. Společ. Praha, 46/1: 115.

Pecháčková S. (2009): Corynephorus canescens. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. Praha, 44/2: 226–227.

Pecháčková S. (2009): Cyperus fuscus. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. Praha, 44/2: 229.

Kučera T., Peksa O. & Košnar J. (2006): K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku [To the origin of acidophilous Scots Pine forests in Třeboňsko Basin (South Bohemia)]. – In: Kučera T. et Navrátilová J. (eds.): Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. – Česká botanická společnost, Praha, p. 91–106.

Lichenologie   

Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.

Steinová J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J.: Poznámky k rozšíření a ekologickým preferencím zástupců skupiny Cladonia coccifera v České republice.-  Bryonora 55 (červen 2015): 4-19.

Malíček J., Peksa O. & Steinová J. (2015): Lišejníky sutí v jižních Brdech. ­ Bryonora 56: 24-44.

Malíček J., Bouda F., Liška J., Palice Z. & Peksa O. (2015): Contribution to the lichen biota of the Romanian Carpathians. - Herzogia 28/2: 713-435.

Svoboda D., Peksa O.& Veselá J. (2011): Analysis of the species composition of epiphytic lichens in Central European oak forests. - Preslia 83: 129-144.

Peksa O. (2011): Lišejníky Národní přírodní památky Křížky. - Sborník Muzea Karlovarského Kraje
19: 259-272.

Svoboda D., Peksa O. & Veselá J. (2010): Epiphytic lichen diversity in central European oak forests: Assessment of the effects of natural environmental factors and human influences. - Environmental pollution 158(3): 812-819.

Peksa O. (2009): 3.5 Species composition and diversity of lichens on anthropogenic substrata. - In: Neustupa J. et al., The biological soil crusts in Central European ecosystems, with special reference to taxonomic structure and ecology of the surface crusts at Czech ore-waste and ash-slag sedimentation industrial basins, Novit. Bot. Univ. Carol. 19 (2008), pp. 38-40, Prague.

Peksa O. & Soldán Z. (2009): 4.3 Species composition and diversity of lichens and bryophytes in synanthropic biological soil crust. - In: Neustupa J. et al., The biological soil crusts in Central European ecosystems, with special reference to taxonomic structure and ecology of the surface crusts at Czech ore-waste and ash-slag sedimentation industrial basins, Novit. Bot. Univ. Carol. 19 (2008), pp. 59-60, Prague.

Malíček J., Kocourková J., Peksa O. & Svoboda D. (2009): Lišejníky přírodní památky Hřebenec v Brdech. Erica, Plzeň, 16: 9-23.

Svoboda D. & Peksa O. (2008): Epifytická lichenoflóra stromů podél silnic v Labských pískovcích [Epiphytic lichen flora on wayside trees in the region of Labské pískovce (Labe Sandstones) (Northern Bohemia, Czech Republic) ]. - Příroda, AOPK Praha, 26: 131-140.

Fotobionti 

Moya P., Chiva S., Molins A., Jadrná I., Škaloud P., Peksa O. & Barreno E. (2018): Myrmecia israeliensis as the primary symbiotic microalga in squamulose lichens growing in European and Canary Island terricolous communities. - Fottea 18(1): 72–85.

Vančurová L., Muggia L., Peksa O., Řídká T. & Škaloud P. (2018): The complexity of symbiotic interactions influences the ecological amplitude of the host: a case study in Stereocaulon (lichenized Ascomycota). - Molecular Ecology 27: 3016-3033.

Škaloud P., Moya P., Molins A., Peksa O., Santos-Guerra A. & Barreno E. (2018): Untangling the hidden intrathalline microalgal diversity in Parmotrema pseudotinctorum: Trebouxia crespoana sp. nov. - The Lichenologist 50: 357-369.

Vančurová L., Peksa O., Němcová I & Škaloud P. (2015): Vulcanochloris (Trebouxiales, Trebouxiophyceae), a new genus of lichen photobiont from La Palma, Canary Islands, Spain. - Phytotaxa 219 (2): 118-132.

Škaloud P., Steinová J., Řídká T., Vančurová L. & Peksa O. (2015): Assembling the challenging puzzle of algal biodiversity: species delimitation within the genus Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). - Journal of Phycology 51/3: 507-527.

Muggia L., Vančurová L., Škaloud P., Peksa O., Wedin M. & Grube M. (2013): The symbiotic playground of lichen thalli - a highly flexible photobiont association in rock-inhabiting lichens. - FEMS Microbiol Ecol. 85(2): 313-323.

Peksa O. & Škaloud P. (2011): Do photobionts influence the ecology of lichens? A case study of environmental preferences in symbiotic green alga Asterochloris (Trebouxiophyceae). - Molecular Ecology 20: 3936-3948.

Škaloud P. & Peksa O. (2010): Evolutionary inferences based on ITS rDNA and actin sequences reveal extensive diversity of the common lichen alga Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). Molecular Phylogenetics and Evolution, 54/1: 36-46.

Bačkor M., Peksa O., Škaloud P. & Bačkorová M. (2010): Photobiont diversity in lichens from metal-rich substrata based on ITS rDNA sequences. -  Ecotoxicology and Environmental Safety 73(4):603-612.

Peksa O. & Škaloud P. (2008): Changes in chloroplast structure in lichenized algae. Symbiosis 46: 153-160.

Rhizologie  

Březina S., Jandová S., Pecháčková S., Hadincová V., Skálová H., Krahulec F. & Herben T. (2019): Nutrient patches are transient and unpredictable in an unproductive mountain grassland. Plant Ecology doi 10.1007/s11258-019-00906-3

Herben T., Vozábová T., Hadincová V., Krahulec F., Mayerová H., Pecháčková S., Skálová H. & Krak K. (2018): Vertical root distribution of individual species in a mountain grassland community: does it respond to neighbours? – Journal of Ecology, 106: 1083–1095.

Herben T. Mayerová H., Skálová H., Hadincová V., Pecháčková S. & Krahulec F. (2017): Long-term time series of legume cycles in a semi-natural montane grassland: evidence for nitrogen-driven grass dynamics? – Functional Ecology, 1–11. doi: 10.1111/1365-2435.12844

Pecháčková S., Hadincová V., Münzbergová Z., Herben T. & Krahulec F. (2010): Restoration of Species-Rich, Nutrient-Limited Mountain Grassland by Mowing and Fertilization. – Restoration Ecology, Vol. 18, No. S1, 166–174.

Nesvadbová J. & Pecháčková S. (2005): Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin v oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni (Comparative collection of below-ground plant parts in the Museum of West Bohemia, Plzeň). In: J. Klimešová, M. Šmilauerová & J. Jakrlová [eds], Podzemní orgány rostlin (Below-ground organs of plants), Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40 Mater. 20: 153–159.

Pecháčková S., Albrechtová M., Hadincová V., Krahulec F. & Herben T. (2003): Horizontal and vertical distribution of root absorption zones of four common grass species in a mountain grassland. – New Phytologist 161: 303–312.

Pecháčková S., During H.J., Rydlová V. & Herben T. (1999): Species-specific spatial pattern of below-ground plant parts in a montane grassland community. - Journal of Ecology 87: 569–582.

Pecháčková S. (1999): Root response to above-ground light quality. Differences between rhizomatous and non-rhizomatous clones of Festuca rubra. – Plant Ecology 141: 67–77.

Skálová H., Pecháčková S., Suzuki J., Herben T., Hara T., Hadincová V. & Krahulec F. (1997): Within population genetic differentiation in traits affecting clonal growth: Festuca rubra in a mountain grassland. - Journal of Evolutionary Biology, 10: 383–406.

Populární 

Peksa O. (2018): Lišejníky Slavkovského lesa V. – skalní lišejníky. - Arnika, Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2018: 38-42.

Peksa O., Uhlík P. (2018): Důlkatec plicní na Schönwaldské huti po devíti letech. -  Český les, příroda a historie, 17: 19-20.

Peksa O., Syrovátková L. & Vondrák J. (2017): Návrat lišejníků do Doupovských hor. In: Matějů J., Hradecký P. & Melichar V. [eds.], Doupovské hory, pp. 162-163, Česká geologická služba et Muzeum Karlovy Vary, Praha.

Peksa O. (2017): Lišejníky Slavkovského lesa IV. – zemní druhy. - Arnika, Přírodou a historií Karlovarského kraje 2/2017: 38-42.

Peksa O. (2016): Lišejníky Slavkovského lesa III. – (Re)kolonisté. - Arnika, Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2016: 38-41.

Peksa O., Bouda F., Halda J. P., Malíček J., Svoboda D., Uhlík P. et Vondrák J. (2015): Lišejníky starých porostů Českého lesa. - Český les, příroda a historie, 14: 41-45.

Peksa O. (2015): Lišejníky Slavkovského lesa I. – Epifytické druhy volně stojících stromů. - Arnika, Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2015: 29-33.

Peksa O. (2015): Lišejníky Slavkovského lesa II. – Kyselomilné epifytické druhy. - Arnika, Přírodou a historií Karlovarského kraje 2/2015: 44-47.

Pecháčková S. (2012): Botanika v muzeích západních Čech. – Calluna 17/2: 12 et 17–18.

Nesvadbová J. & Pecháčková S. (2008): Vědecká ilustrace v mykologii: západočeští učitelé-mykologové na přelomu 19. a 20. století. – Živa, Praha: 238–240 et III. obálka.

Nesvadbová J., Pecháčková S., Peksa O. & Sofron J. (2008): Botanické sbírky. In Frýda F. (ed.) Západočeské muzeum v Plzni 1878–2008, p. 123–127, Západočeské muzeum Plzeň.

Matějková I. & Pecháčková S. (2008): Cévnaté rostliny. – In: Plzeňsko, Baset, pp. 127–137.

Peksa O. (2008): Lišejníky. In: Dudák V. (ed.) Plzeňsko – příroda, historie, život. – Baset, Praha, p. 118-119.

Nesvadbová J. & Pecháčková S. (eds.) (2008): Historický atlas hub. Obrazy Františka Tyttla. – Academia, Praha.

Pecháčková S. & Nesvadbová J. (2006): Neobvyklá sbírka v Západočeském muzeu v Plzni - sbírka kořenů. – Živa, Praha, LIV (XCII): 152 et XLIX–L.

Pecháčková S. (2004): Fytogeografie. – In: Příroda Plzeňského kraje: 103–109. vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Pecháčková S., Křenová Z. & Chocholoušková Z. (2004): Flora a vegetace. – In: Příroda Plzeňského kraje: 111–135. vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.