Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Rokycany - Bienále grafiky 2022

Rokycany - Bienále grafiky 2022

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
pobočka Západočeského muzea v Plzni, 
společně s Městem Rokycany pořádají

11. ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY 2022  

Bienále je mezinárodní přehlídkou grafiky. Od roku 2002, kdy se v Rokycanech uskutečnilo poprvé, jde o výraznou akci tvůrců grafiky v oblasti klasických technik s mezinárodní účastí, která nemalou měrou přispívá i k prezentaci plzeňského regionu v rámci cestovního ruchu a kulturně společenského života. S každým ročníkem navíc roste kvalita a počet přihlášených prací.   

Výběr vítězných prací

Termín doručení soutěžních prací byl stanoven ke dni 24. 6. 2022. Odborná porota se sešla dne 27. 6. 2022 a byly vybrány všechny vítězné práce a práce umělců oceněné prestižním certifikátem, vše v souladu s propozicemi soutěže.

Do soutěže bylo doručeno celkem 78 soutěžních prací od 28 výtvarníků, kteří splnili všechny podmínky propozic bienále. Porota vybrala vítěze hlavní, druhé i třetí ceny a dále vybrala práce 10 autorů, kteří obdrží Prestižní certifikát bienále.

Ocenění grafici obdrží finanční odměnu díky Městu Rokycany, které poskytlo finance na honorování vítězných prací. Hlavní cena je dotována částkou 13 000 Kč, druhá cena částkou 7 000 Kč a třetí cena částkou 4 000 Kč. Zvláštní Cena starosty města Rokycan je dotována částkou 5 000 Kč.

Vernisáž výstavy s vyhlášením vítězů

Vernisáž výstavy proběhla 6. 10.2022 od 16.00 hod, ve výstavním sálu objektu muzea v ul. Josefa Knihy č. 146, Rokycany, na které byly přítomným výtvarníkům předána ocenění.
Pro veřejnost je výstava přístupná od 7.10.  do 6. 11. 2022.

Ocenění výtvarníci:

Hlavní cenu získává paní Petra Fraňková, za soubor 3 prací pod názvy Abatyše, Chaitya´lama a Sůva, které byly vytvořeny technikou lept.

Cenu za 2. místo získává pan Adam Czech z Polska, za soubor 3 prací pod názvy Street gossip, Mind maps 1 – Friday – Gray, Streetwalker from Czarnikow, vše vytvořené technikou algrafie.

Cenu za 3. místo získává paní Vlasta Šuhajdová, za soubor 3 prací, a to práce s názvem Hraničář, vytvořená technikou suché jehly a leptu, dále Krajina za deště, vytvořená také technikou suchá jehla a lept, a dále Love forever vytvořená technikou suchá jehla.

Cenu Starosty města Rokycan získává pan Martin Koranda, za soubor 3 prací Netvoři v kameni, a to pod názvy Acutiramus Bohemicus, Colpocoryphe Bohemica a Latimeria, vše zhotovené technikou linorytu.

Prestižní certifikáty:

pan Jiří Altmann za soubor 2 prací pod názvem František Skorina a dále Vstříc zářným zítřkům, obojí vytvořené technikou tisk z dřevořezu.

pan Marcin Bochenek z Polska za soubor 2 prací pod názvy Aspiranto a Per Aspera, obojí technika algrafie.

paní Agnieszka Jankiewicz z Polska za soubor 3 prací pod názvy The Present Times I., The Present Times III. a The Present Times IV., vše technika linorytu.

pan Aleksi Joensuu z Finska za soubor 3 prací pod názvy Fenix Catedral, Flowers On The BackyardPoets Garden, vše technika monotyp, dřevořez.

paní Satu Kiuru z Finska, za dílo The Our Heritage, vytvořené technikou lito a monografie.

pan Tomáš Leba za soubor 3 prací pod názvy Bez názvu, PovoláníOdraz, vše technika litografie.

pan Krysztof Pasztula z Polska za soubor 2 prací pod názvy The Gates Of Heaven 2The Gates Of Heaven 4, obojí technika litografie.

paní Barbora Paulovičová ze Slovenska za soubor 3 prací pod názvy Nebeská ružica, Deväť lúčov krásyVariácie grafiky města Bratislavy 1-5, vše zhotovené technikou barevného tisku z hloubky.

paní Jaroslava Spěváčková za soubor 3 prací pod názvy Brána, OčekáváníZápad slunce, vše vytvořené technikou vrstvený monotyp.

pan Ladislav Steininger za soubor 3 prací pod názvy Dopis jednomu jaru I., Dopis jednomu jaru III.Dopis jednomu jaru IV., vše vytvořené technikou tisku ze sololitu v kombinaci s linorytem.

Všem gratulujeme!


Dr. Bohuslav Horak Museum of Rokycany
contributory organization of West Bohemian Museum in Pilsen,
and the Town of Rokycany

11. ROKYCANY BIENNIAL OF GRAPHIC ART 2022  

The biennial is an international exhibition of graphics, which has been held since 2002. It has become a significant event from the very beginning. International artists using classic graphic techniques have been attending it since then. The biennial also contributes significantly to promote the whole region as a tourist region full of cultural and social life. 

Selection of winning works

The deadline for the delivery of the competition works was set for 24.6.2022.

A total of 78 works from 28 artists who met all the conditions of the biennial proposals were submitted to the competition. On 27.6.2022 the expert jury met at the Dr. Bohuslav Horak museum and selected the winning piece of art among the presented works which were the awarded the title Laureate of the Rokycany Biennial of Graphics. Further the Jury awarded the 2nd and 3rd prize. The Mayor's Prize of the Town of Rokycany was awarded also. Further 10 works were awarded the Prestige certificate of the Rokycany Biennial of Graphic Art.

The award-winning graphic artist will receive a financial reward thanks to the Town of Rokycany, which provided funding to honor the winning works. The main prize is subsidized in the amount of CZK 13,000, the second prize in the amount of CZK 7,000 and the third prize in the amount of CZK 4,000. The special prize of the Mayor of the Town Rokycany is subsidized by the amount of CZK 5,000.

Opening of the exhibition with the announcement of the winners

The opening of the exhibition took place on 6.10.2022 from  4:00 p.m., in the exhibition hall of the museum building at Josefa Knihy Street no. 146, Rokycany, where awards were presented to the artists present.

The exhibition is open to the public from 7.10.2022 until 6.11.2022.

Award-winning artists

The main prize goes to: Mrs. Petra Fraňková from Czech Republic, for a set of 3 works under the names of: Abatyše, Chaitya´lama and Sůva. 

The second prize goes to:  Mr. Adam Czech from Poland, for a set of 3 works under the names of: Street gossip, Mind maps 1 – Friday – Gray, Streetwalker from Czarnikow.

The third prize goes to:  Mrs. Vlasta Šuhajdová from Czech Republic, for a set of 3 works under the names of: Hraničář, Krajina za deště, and Love forever.

The Rokycan Mayor's special award goes to: Mr. Martin Koranda, for a set of 3 works under names of: Netvoři v kameni - Acutiramus Bohemicus, Colpocoryphe Bohemica and Latimeria.

Prestige certificate of the Rokycany Biennial of Graphic Art

Jiří Altmann from Czech Republic, for a set of 2 works under names František Skorina and next Vstříc zářným zítřkům.

Marcin Bochenek from Poland, for a set of 2 works under names Aspiranto and Per Aspera.

Agnieszka Jankiewicz from Poland, for a set of 3 works under names The Present Times I., The Present Times III. and The Present Times IV.

Aleksi Joensuu from Finland, for a set of 3 works under names Fenix Catedral, Flowers On The Backyard and Poets Garden.

Satu Kiuru from Finland, for a work under name The Our Heritage.

Tomáš Leba from Czech Republic, for a set of 3 works under names Bez názvu, Povolání and Odraz.

Krysztof Pasztula from Poland, for a set of 2 works under names The Gates Of Heaven 2 and The Gates Of Heaven 4.

Barbora Paulovičová from Slovakia, for a set of 3 works under names Nebeská ružica, Deväť lúčov krásy and Variácie grafiky města Bratislavy 1-5.

Jaroslava Spěváčková from Czech Republic, for a set of 3 works under names Brána, Očekávání and Západ slunce.

Ladislav Steininger from Czech Republic, for a set of 3 works under names Dopis jednomu jaru I., Dopis jednomu jaru III. and Dopis jednomu jaru IV.

Congratulations to all graphic artists! 


Předchozí ročníky (previous exhibitions)  
Bienále grafiky 2018  (Biennial of graphic Art 2018)
Bienále grafiky 2020 (Biennial of graphic Art 2020) 

 

Bienle grafiky