Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Rokycany - Bienále grafiky 2022

Rokycany - Bienále grafiky 2022

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
pobočka Západočeského muzea v Plzni, 
společně s Městem Rokycany pořádají

11. ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY 2022  

Bienále je mezinárodní přehlídkou grafiky. Od roku 2002, kdy se v Rokycanech uskutečnilo poprvé, jde o výraznou akci tvůrců grafiky v oblasti klasických technik s mezinárodní účastí, která nemalou měrou přispívá i k prezentaci plzeňského regionu v rámci cestovního ruchu a kulturně společenského života. S každým ročníkem navíc roste kvalita a počet přihlášených prací. Těšíme se na vaše práce vytvořené klasickými grafickými technikami.

Termín doručení soutěžních prací byl stanoven ke dni 24. 6. 2022. Odborná porota se sešla dne 27. 6. 2022 a byly vybrány všechny vítězné práce a práce umělců oceněné prestižním certifikátem, vše v souladu s propozicemi soutěže.

Do soutěže bylo doručeno celkem 78 soutěžních prací od 28 výtvarníků, kteří splnili všechny podmínky propozic bienále. Porota vybrala vítěze hlavní, druhé i třetí ceny a dále vybrala práce 10 autorů, kteří obdrží Prestižní certifikát bienále.
 
Vernisáž výstavy proběhne 6. 10.2022 od 16.00 hod,
pro veřejnost bude výstava přístupná od 7.10. do 6. 11. 2022.

Všem oceněným výtvarníkům budou odeslány informační dopisy s pozvánkou na vernisáž.  
 

 

Dr. Bohuslav Horak Museum in Rokycany
subsidiary of West Bohemian museum in Pilsen,
contributory organisation 
and The town of Rokycany

11. Rokycany Biennial of Graphic Art 2022

The biennial is an international exhibition of graphics, which has been held since 2002. It has become a significant event from the very beginning. International artists using classic graphic techniques have been attending it since then. The biennial also contributes significantly to promote the whole region as a tourist region full of cultural and social life. We are looking forward to your classical graphic technique artworks.

The date of delivery of the competition works was set for 24. 6. 2022. The expert jury met on 27. 6. 2022 and all the winning works and works of artists awarded with a prestigious certificate were selected, all in accordance with the competition regulations.

A total of 78 competition works from 28 artists who met all the conditions of the biennial propositions were delivered to the competition. The jury selected the winners of the main, second and third prizes and also selected the works of 10 authors who will receive the Prestigious Biennale Certificate.

The opening of the exhibition will take place on 6. 10. 2022 from 16.00,
the exhibition will be open to the public from 7. 10. to 6. 11. 2022. 

Information letters will be sent to all awarded artists with an invitation to the opening Prize Awarding. 


 
 
předchozí ročníky (previous exhibitions)  
Bienále grafiky 2018  (Biennial of graphic Art 2018)
Bienále grafiky 2020 (Biennial of graphic Art 2020) 

Více informací  /More informations:
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

Bienle grafiky