Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Po stopách víry františkánským klášterem

Po stopách víry františkánským klášterem

Stálou expozici tvoří významná výtvarná díla zobrazující historické a svaté osoby, významné události ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, světci i život Krista. Část expozice je věnována plzeňské diecézi, jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám křesťanské víry na území diecéze, samotnému klášteru a františkánskému řádu. Prostřednictvím časové osy je představen liturgický rok a svátosti. 

Nejcennější umělecká díla evropského významu jsou umístěna v tzv. "klenotnici". Vystavené liturgické předměty a roucha pochází z farností Biskupství plzeňského a z depozitářů Západočeského muzea v Plzni. V rámci prohlídky je návštěvníkům zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, křížová chodba (tzv. ambit), letní refektář a na zdech malovaný mobiliář klášterní knihovny.