Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Národopisné muzeum Plzeňska

Národopisné muzeum Plzeňska

IROP CZ RO B C RGB uprav

Od ledna 2021 je Národopisné muzeum Plzeňska dlouhodobě uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce a přípravy nových stálých expozic. Práce potrvají cca 3 roky. 
průběh rekonstrukce 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Účelem projektu je řešení celkové obnovy dvou navazujících domů: Chotěšovského a Gerlachovského. Jejich propojení je provedeno na krátké společné hranici pozemků v zadních traktech domů. Záměrem projektu je rekonstrukce obou objektů po stavební stránce a revitalizace objektu tak, aby vyhovoval současným požadavkům na ochranu movitého kulturního dědictví a prezentoval je podle současných standardů. Objekt bude dovybaven bezbariérovým přístupem pro badatele a návštěvníky muzea. Dispozice expozic bude optimalizována, aby prezentace sbírek měla logický charakter a v rámci vymezeného prostoru poskytla co nejvíce informací návštěvníkovi. Bude současně dovybavena moderními informačními systémy a zaměřena i na cílené využití pro účely vzdělávání mládeže i dalších cílených skupin návštěvníků - mládež, senioři, a další. Příčinou konzervovaného stavu byl v minulosti především nedostatek finančních prostředků, které umožňovaly jen drobné úpravy a opravy havárií. Současný stav je však již na pokraji únosnosti a nelze jej řešit jen drobnými úpravami. Je nutno přistoupit k rekonstrukci objektů i po stavební stránce. Nevyhovující je především smíšené a energeticky náročné vytápění objektu, stav elektroinstalace, sociálních zařízení i ostatních inženýrských sítí. Objekty je nutno doplnit i o návštěvnickou vybavenost (šatna, zázemí pro návštěvníky). 

Projekt souběžně s opravou i řeší úpravu dispozic při zachování historické hodnoty objektů a jejich přizpůsobení současným požadavkům na ochranu sbírek a návštěvníků. Zároveň řeší prezentaci sbírek a služby návštěvníkům podle současných standardů. Mimo stavební obnovy objektů a vybudování jejich vybavenosti pak představuje také nově koncipované expozice v logickém návštěvnickém sledu při zachování všech odborných aspektů etnologického tématu a to jak městské, tak venkovské etnologie. Expozic tak moderní formou prezentace revitalizují původní záměry expozice tak jak je na počátku 20. století koncipoval zakladatel muzea Ladislav Lábek.


co u nás můžete vidět / zažít

 • stálou expozici Jak se žilo na Plzeňsku
 • krátkodobé a střednědobé výstavy v průběhu celého roku (viz Kalendář akcí)
 • ukázky výročních zvyků a obyčejů, jarmarky, adventní a velikonoční dílny

expozice představuje

 • interiéry měšťanských domácností (16. 20. století)
 • interiéry venkovských domácností (18. - 19. století)
 • interiér a zařízení plzeňské lékárny z 19. století
 • koloniální obchod
 • lidové kroje širšího Plzeňska
 • lidové zvyky a tradice
 • renesanční nádvorní lodžii (jedinou v Plzni)

o muzeu

Motto: „Inu, nezapřeš Plzeňáka. Myslí si neustále: museum mi neuteče – až nakonec natáhne brčka a uteče tak museu sám. A přece by neškodilo, aby staří a noví Plzeňané pilně do musea chodili. Staří proto, aby sílili své sebevědomí lokálně – vlastenecké a ti noví proto, aby viděli a poznali, že ta Plzeň už také něčím byla nežli na ní přišla nová doba“. (Jaroslav Schiebl. Ze staré i nové Plzně. Díl III. 1910.)

Národopisné muzeum Plzeňska sídlí ve dvou renesančních domech v centru Plzně. Chotěšovský dům je orientován na náměstí Republiky, Gerlachovský do Dřevěné ulice. Stálá expozice Jak se žilo na Plzeňsku zaujímá obě horní patra. Výstavy a další doprovodné akce probíhají v přízemí. Kromě výstavního sálu využíváme za tímto účelem také prostory bývalé mydlárny, konírny a historického sklepení. Na konci průchodu směrem z náměstí najdete pokladnu i naši speciální Knihobudku. Navazuje uzavřené nádvoří s lavičkami a se stojanem pro cyklisty, které tvoří jakési pomyslné "srdce" muzea. Během roku se tu konají tematicky zaměřené jarmarky, tvůrčí dílny pro rodiny s dětmi i ukázky vybraných výročních zvyků a obyčejů.

 

nabízíme

 • vzdělávací programy (viz Pro školy)
 • odborné konzultace
 • badatelské návštěvy
 • zápůjčky sbírkových předmětů  

z našich akcí

Domácká lidová výroba

Vítání jara / Vynášení Morany

Velikonoční jarmark

Stavění máje

Muzejní noc

Adventní dílny

před návštěvou muzea

Pokud se k nám chystáte s větší skupinou a chcete předejít čekání na další prohlídku, doporučujeme se objednat předem. Prohlídka stálé expozice je možná pouze s průvodcem. 

bezbariérový přístup

Památkově chráněné a členité objekty Národopisného muzea Plzeňska neumožňují v současné době bezbariérové zpřístupnění stálých expozice. Bezbariérově je v současné době přístupný výstavní sál, průjezd Chotěšovského domu, atrium a „Konírna“.

cyklisté jsou u nás vítáni

Na nádvoří muzea je umístěn stojan pro 3 jízdní kola. Prostor je monitorován. 

fotografování v prostorách muzea

Focení ve výstavních i veřejných prostorách muzea je dovoleno, ovšem bez použití stativu či externího blesku. Profesionální focení je zpoplatněno dle platného sazebníku a je možné pouze po předchozí domluvě. Více informací: Michal Chmelenský.

používání mobilních telefonů

Děkujeme, že jste ohleduplní vůči ostatním návštěvníkům a nerušíte je hlasitým telefonováním. 

hledáme

 • dobrovolníky z řad studentů a seniorů
 • západočeské lidové oděvy a jejich součásti