icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Národopisné oddělení

Národopisné oddělení

Motto:
"Inu, nezapřeš Plzeňáka. Myslí si neustále: museum mi neuteče – až konečně natáhne brčka a uteče tak museu sám" (J. Schiebl. Ze staré i nové Plzně. roč. III, 1910).

co děláme

• pečujeme o sbírkové fondy širokého zaměření, provádíme jejich dokumentaci a obrazovou digitalizaci
• rozšiřujeme sbírku zejména o předměty, písemné a obrazové dokumenty z oblastí každodenního života, včetně vybavení domácností, řemesel, domácí výroby, tradic a výročních slavností
• provádíme výzkum na téma Zaniklé židovské obce v okrese Klatovy
• provádíme terénní průzkumy a prospekční činnost, pořizujeme rozhovory s pamětníky, provádíme fotodokumentaci vybraných událostí a lokalit
• účastníme se odborných konferencí a setkání poradních komisí z oblasti etnografie a tradiční lidové kultury
• připravujeme výstavy, přednášky, články a publikace, kterými zpřístupňujeme naše výzkumy, sbírky a poznatky o nich
• provádíme návštěvníky naší stálou expozicí Jak se žilo na Plzeňsku
• pořádáme popularizační akce pro veřejnost a pro školy
• zajišťujeme provoz Národopisného muzea Plzeňska

služby veřejnosti

• odborné konzultace
• badatelské návštěvy
• zápůjčky
• veřejná knihobudka

jsme na sociálních sítích

hledáme

• západočeské lidové oděvy a jejich součásti více
• předměty a dokumenty o životě židovské menšiny na Plzeňsku a v západních Čechách
• dobrovolníky z řad seniorů pro pořádání akcí pro veřejnost