Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Publikační činnost (Národopis)

Publikační činnost

Články a studie 

Figurová, Eva. Contemporary signs of magic in the everyday life of Roma minority in the selected areas of Brno, focusing on magical acts like “pokerování” and evil eye. In Individual and Society [Človek a spoločnosť], 2022, Vol. 25, Iss. 3. https://doi.org/10.31577/cas.2022.03.609

Chmelenský, Michal. "Šňupání tabáku na Šumavě". In: Číhal, Petr a Vilímek, Vítězslav, eds. Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření. Vyd. 1. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2021. s. 193 - 211. ISBN 978-80-87671-43-6.

Bernhardt, Tomáš. "Socha panny Marie v arciděkanském chrámu v Plzni". In: JINDRA, Petr a Michaela OTTOVÁ, ed. Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh. V Plzni: Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, 2020. s. 406 - 407. ISBN 978-80-87922-31-6.

Chmelenský, Michal. "Dřevěná plastika Plzeňské madony"; "Procesní / liturgická výbava Plzeňské madony"; "Soubor liturgických šatiček Plzeňské madony"; "Procesní korouhev s Plzeňskou madonou a sv. Annou"; "Fragment koruny Plzeňské madony"; "Devocionální tisky Plzeňské madony". In: JINDRA, Petr a Michaela OTTOVÁ, ed. Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh. V Plzni: Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, 2020. s. 400 - 405, 408 - 411. ISBN 978-80-87922-31-6.

Marie Mušková. „Československý svéráz aneb hledání národního stylu“, in: Textil v muzeu 2018, Brno: Národní technické muzeum v Brně, 2018.

Nela Štorková. „Československo-německé vztahy v letech 1945–1989 s důrazem na svazy vyhnanců“, In. Historický obzor 28, č. 11/12, 2017, s. 276 – 286.

Jana Slámová. „Fond lidových krojů v Národopisném muzeu Plzeňska“. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 2/2017. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2017, s. 9.

Marie Klečatská. „Plzeňský Svéráz“. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 4/2016. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2016, s. 4 – 5.

Tomáš Bernhardt. „PLZEŇSKO, list pro vlastivědu západních Čech„. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 3/2016. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2016, s. 30 – 31.

Jana Slámová. „Z Národopisného Plzeňska (2.): Národopisná výstava Plzeňska, 1912“. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 2/2016. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2016, s. 13.

Michal Chmelenský. „Žid Mates: polozapomenutá legenda jihozápadního Pošumaví“. In. Historická dílna X: sborník příspěvků přednesených v roce 2015. Ed. Lenka Špačková, Jiří Stočes. Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň: 2015, s. 78 – 115 (v distribuci 2016). 

Michal Chmelenský. „O posledných veciach človeka a umení umierať II.“. In. Slovenské pohrebníctvo: magazín nielen pre profesionálov. Roč. V. Č. IV. / 2015. Bratislava: Slovenská asociácia pohrebných a kremačních služieb, 2015. s. 28 – 29.

Michal Chmelenský. „O posledných veciach človeka a umení umierať I.“. In. Slovenské pohrebníctvo: magazín nielen pre profesionálov. Roč. V. Č. III. / 2015. Bratislava: Slovenská asociácia pohrebných a kremačních služieb, 2015. s. 28 – 29. více

Slámová, Jana. „Pokus o sestrojení samohybu“. In. Dějiny a současnost: historicko-vlastivědná revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a ministerstva školství a kultury. Roč. 9/2014. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2014.

Chmelenský, Michal. „Problematika získávání a zpracování informací o zaniklých židovských komunitách a jejich využití v muzejní praxi“. In. Deset let Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2008-2012. Roč. VI. – X. Red. Michaela Buriánková et. al. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2012.

Slámová, Jana. „Loutkářský odbor DTJ Plzeň II a loutkové divadlo ZK Železničářů (DAS)“. In. Minulostí Západočeského kraje. Plzeň: Arhiv města Plzně, 2012.

Bechný, Daniel. „Nástin praktické muzeologie pro kajinská musea vlastivědná. In. Pět let Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2002-2007. Roč. I. – V. Red. Michaela Buriánková et. al. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2009.

Bechný, Daniel. „Zemědělství na Plzeňsku“. In. Plzeňsko. Plzeň: Baset, 2008.

Bechný, Daniel. „Lidová umělecká tvorba“. In. Plzeňsko. Plzeň: Baset, 2008.

Maderová, Marie. „Lidový oděv na Plzeňsku“. In. Plzeňsko. Plzeň: Baset, 2008.

Maderová, Marie. „Výroční zvyky na Plzeňsku“. In. Plzeňsko. Plzeň: Baset, 2008.  

Monografie 

Mojžíšová, Olga; Bernhardt, Tomáš. Bedřich Smetana. Deníky / Diaries I (1840-1847). Praha: Národní muzeum, 2023. 435 stran. ISBN 9788070367247.

Mazný, Petr; Bernhardt, Tomáš et al. Plzeňské tajnosti. Vydání první. Plzeň: Starý most, 2022. 251 stran. ISBN 978-80-7640-035-1.

Bernhardt, Tomáš; Foud, Karel; Janečková, Jitka; Metlička, Milan; Sokol, Petr ad. Historie a současnost městské části Plzeň – Nová Hospoda. Ed. Dana Vondrášková. Plzeň: Starý most, s. r. o., 2019.

Bernhardt, Tomáš; Kodera, Radovan. Plzeň a republika Československá: katalog výstavy. Plzeň, 2018.

Bernhardt, Tomáš; Mazný, Petr. Plzeň na skleněných negativech. Plzeň, 2018.

Bernhardt, Tomáš; Mazný, Petr; Flachs, Petr. Městský obvod Plzeň 1: Roudná, Lochotín, Košutka, Bolevec, Vinice, Bílá Hora. Plzeň: Starý most, 2018.

Bernhardt, Tomáš; Flachs, Petr; Mazný, Petr. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany: Slovany, Božkov, Koterov, Hradiště. Plzeň: Starý Most, 2017.

Bernhardt, Tomáš; Maškovská, Markéta. Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty: Kde se v Plzni jedno, pilo a veskrze dobře žilo? Odhalte s námi kouzlo zlatých časů plzeňského pohostivnství konce 19. a počátku 20. století!. Plzeň: Plzeňský Prazdroj, a. s., 2017.

Bernhardt, Tomáš; Fantová, Kateřina; Mazný, Petr. Městský obvod PLZEŇ 3: Centrum, Bory, Doudlevce, Nová Hospoda, Radobyčice, Skvrňany, Valcha, Karlov. Plzeň: Starý most, s. r. o., 2016.

Kolektiv autorů. Dějiny města Plzně 2 (1788–1918). Ed. Karel Waska, Adam Skála. Plzeň: Město Plzeň, 2016.

Domanický, Petr; Domanická, Jana; Bernhardt, Tomáš. Plzeň zmizelá. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2016.

Chmelenský, Michal. Židovské komunity na Sušicku. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013.

Slámová, Jana. Jak se nakupovalo, vařilo a jedlo ve staré Plzni. Plzeň: Starý most, 2013.

Bechný, Daniel et. al. Historie a současnost podnikání na Plzeňsku. Žehušice: Městské knihy, 2002.

Maderová, Marie; Mazný Petr. Plzeň očima Ladislava Lábka. Plzeň: Starý most, 2003.

Ulčová, Marie. Moji milí drazí: o časech minulých, lidském štěstí a osudech. Plzeň: [s. n.], 1998.

Maderová Marie, Koranda Jiří. Hračky našich předků: katalog sbírky hraček Národopisného muzea Plzeňska. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 1992.

Ulčová, Marie; Bělohlávek Miloslav; Horák, Vladimír et al. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955.

Lábek, Ladislav. Národopisné museum Plzeňska za německé nadvlády 1939 – 1945. [XXIV. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1945.

Mentberger, Václav. Hudební archiv Smetanova mládí. [XXIII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Marie Lábková, 1942.

Lábek, Ladislav. Zkáza staré Plzně. [XXII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1941.

Mentberger, Václav. Z deníku Jana Josefa hraběte z Vrtby. [XXI. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1940.

Lábek, Ladislav. Rodinný, společenský a národní život Plzně v letech šedesátých. [XX. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1939.

Lábek, Ladislav. Lidové šperky západočeské. I. [XIX. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1938. 

Felix, Emil. Dva buditelé: na paměť 100. výročí smrti Sedláčkovy a 75. výročí úmrtí Smetanova.  [XVIII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1937. 

Lábek, Ladislav. Sbírky Národopisného musea Plzeňska ve 20. roce jeho trvání. [XVII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1936. 

Kraus, František. Ze života Doudlevec. [XVI. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1935.  

Kraft, Vojtěch; Stránský, V. Železářství na Rokycansku. [XV. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1934. 

Lábek, Ladislav. Chotěšovský dům, odkaz renaissance. [Edice: Příručky Národopisného musea Plzeňska, č. 2.]. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1933.

Lábek, Ladislav. Gerlachovský dům, měšťanský dům středověku. [Edice: Příručky Národopisného musea Plzeňska, č. 1.]. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1933. 

Volf, Josef. Krásná Česko v Plzni: k stoletému výroční 346. znělky Kollárovy z roku 1832. [XIV. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.].Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1933. 

Brož, Josef. Pomístné názvy na Plzeňsku. [XIII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1932. 

Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: část pátá. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1931.   

Štampach, František. Hejčedlo: studie o rozšíření primitivní kolébky. [XII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1931. 

Lábková Marie; Bradáč, Jaroslav. Selská svatba z okolí plzeňského: ve čtyřech obrazech. [XI. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1930. 

Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: část prvá. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1930.   

Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: část druhá, radnice a císařský dům. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1930.

Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: část třetí, pohledy do plzeňských domácností. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1930.  

Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: část čtvrtá, měšťanské domy na severní straně náměstí. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1930. 

Resl, Josef. Poněmčení západních Čech v XVI. stol. [X. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.].Plzeň: Nároropisné museum Plzeňska, 1929.

Lábek, Ladislav. Pamětní kniha školy v Chrástu u Plzně. [IX. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Nároropisné museum Plzeňska, 1928.

Lábek, Ladislav. Památky svatováclavské v záp. Čechách: co doprovod k výstavě Národopisného musea Plzeňska za součinnosti Lidové akademie. Plzeň: Národopisné muzeum Plzeňska, 1927.

Lábek, Ladislav. Lid na Plzeňsku: obraz jeho života a práce v domě gerlachovském v Plzni. Národopisné muzeum Plzeňska, 1927.

Lábek, Ladislav. O původu lidového kroje ženského v západních Čechách. [VIII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1927. 

Lábek, Ladislav. Stručný národopisný popis Plzeňska i západních Čech vůbec. [VII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Nároropisné museum Plzeňska, 1926.  

Lábek, Ladislav. O vzniku a vývoji lidových výšivek v širším Plzeňsku. [VI. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1925.

Lábek, Ladislav. Počátky a rozvoj fotografie v Plzni. [V. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1924. 

Lábek, Ladislav. Gerlachovský dům v Plzni [Var. název: Národopisné museum: historie a popis domu a příručka pro návštěvníky musea.]. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1924. 

Lábek, Ladislav. Katalog výstavy dámské módy a rodinných portrétů plzeňských z XIX. stol.: duben-srpen 1923. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1923. 

Lábek, Ladislav. Ročenka Národopisného musea Plzeňska za rok 1922. [IV. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1923.

Lábek, Ladislav. Ročenka Národopisného musea Plzeňska za rok 1921. [III. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1922. 

Lábek, Ladislav. O činnosti Národopisného musea Plzeňska v roce 1920. [II. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1921.

Lábek, Ladislav. Zpráva o vzniku a činnosti musea do konce roku 1919. [I. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1920.  

Lábek, Ladislav; Macháček, Fridolín; Kostinec Antonín; Wirth, Zdeněk. Gerlachovský dům v Plzni. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1917.

Lábek, Ladislav; Macháček, Fridolín; Valenta Josef. Masopust na Plzeňsku: k výstavě masopustu, pořádané Společností pro národopis a ochranu památek v Plzni v dubnu 1913. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1913.

Kalendáře ze sbírek oddělení 

Kalendář Univerzity třetího věku LF UK Plzeň věnovaný Šafránkovu pavilonu a profesoru Jaroslavu Šafránkovi na rok 2020. Redakční práce a spoluautor textů: Michal Chmelenský.

Kalendář: Plzeň za císařepána 2020 / na pivo i na kus řeči. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřil: Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2019

Kalendář Židovské obce v Plzni 2018/5778. Textovou částí opatřil Michal Chmelenský. Židovská obec Plzeň: 2018.

Plzeň za císařepána i po něm 1918 - 2018. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal.Textem opatřil: Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2017.

1918 – 2012 / Kde domov můj. Úvodem opatřil Karel Řeháček. Magistrát města Plzně – odbor prezentace a marketingu, Plzeň: 2017.

Plzeň za císařepána 2017. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřil: Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2016.

Plzeň za císařepána 2016. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřil: Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2015.

Plzeň za císařepána 2015. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřili: Jana Slámová a Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2014.

Plzeň za císařepána 2014. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřily: Jana Slámová a Tamara Hájková. SOS print s.r.o., Plzeň: 2013.

Reedice sbírkových předmětů a další tiskoviny 

Křeček, Vilém; Šuba, Josef. Vinohradnictví a vinařství. [Edice: NÁZVOSLOVÍ ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK, sv. 4.]. Autoři úvodního textu: Romana Habartová, Josef Šuba. Redakční předmluvou opatřily: Romana Habartová, Jana Tichá. Redakce: Michal Chmelenský. Fotografie: Milan Karásek / Regionální muzeum v Mikulově, p. o. / Etnografický ústav Moravského zemského muzea. Praha / Mikulov: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Regionální muzeum v Mikulově, p. o., 2022.

Hamlík, Tomáš. Zvěrokleštičství. [Edice: NÁZVOSLOVÍ ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK, sv. 3.]. Fotografie: Muzeum Bojkovska, p. o., Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., Městské muzeum Slavičín. Úvod: Romana Habartová, Jana Tichá. Redakce: Michal Chmelenský. Praha / Bojkovice: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Muzeum Bojkovska, p. o., 2021. 35 s. ISBN 978-80-86611-89-1 (Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.).

Klímová, Jarmila. Školství. [Edice: NÁZVOSLOVÍ ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK, sv. 2.]. Ilustrace: Matěj Tomešek. Úvod: Jana Tichá. Redakce: Michal Chmelenský. Praha / Rožnov pod Radhoštěm / Přerov: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Národní muzeum v přírodě, p. o. / Muzeum Komenského v Přerově, p. o., 2020. 

Slaba, Martin. Myslivost – lovectví. [Edice: NÁZVOSLOVÍ ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK, sv. I.]. Ilustrace: Miroslav Čeněk. Redakce: Michal Chmelenský, Jana Tichá. Praha / Rožnov pod Radhoštěm: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, 2019.

Chmelenský, Michal. „Sušice“ [rodina Karla Gutmanna]. In. Veřejné čtení jmen obětí holocaustu: 2. 5. 2019. Praha: Institut terezínské iniciativy, 2019.

Michal Chmelenský; Rostislav Čevela. Vánoční receptář. Eds. Michal Chmelenský, Libuše Čeledová, Rostislav Čevela. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2018.

Soubor 36 kusů trappolových hracích karet z dílny pražského kartýře Franze Macchiho. (1. polovia 19. století.) Ve spolupráci s Clubem sběratelů hracích karet vydala vlastním nákladem Abone, s. r. o., Praha, 2016.

Pohlednice: Plaský kroj s karmazínovou výšivkou, kolem roku 1820. Ve spolupráci s CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Foto: Milan Váchal.

Pohlednice: Plzeňský kroj pro svobodnou dívku, kolem roku 1840. Ve spolupráci s CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Foto: Milan Váchal.

Pohlednice: Ženich a nevěsta v plzeňském kroji, kolem roku 1840. Ve spolupráci s CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Foto: Milan Váchal.

Pohlednice: Nevěsta v chotěšovském kroji, polovina 19. století. Ve spolupráci s CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Foto: Milan Váchal.

Publikované recenze        

Štorková, Nela. „Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix: Češi a jejich sousedé. Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě“.  In. Mezinárodní vztahy 52, č. 1, 2017, s. 73 – 75.