Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Publikační činnost (Národopis)

Publikační činnost

Články a studie 

Bernhardt, Tomáš, Bedřich Smetana si jako student psal deník, letos vychází. In: Trojka - Zpravodaj městského obvodu Plzeň 3. Roč. 32, únor 2023, s. 8.
Bernhardt, Tomáš, Čápové se z Rokycan rozlétly do celého světa. In: Vítaný host v Plzeňském kraji, jaro 2023, s. 34-35.

Bernhardt, Tomáš, Hawlitschek nebo Havlíček. In: Vítaný host v Plzeňském kraji, léto 2023, s. 36-37.

Šmausová, Adéla. 230 let od smrti Jakuba Viléma Seitze. In: Trojka - Zpravodaj městského obvodu Plzeň 3. Roč. 32, srpen 2023, s. 10.

Šmausová, Adéla, Zemědělská krajina na severu Plzeňska v životech předků. In: Vítaný host v Plzeňském kraji, léto 2023, s. 32-33.

Šmausová, Adéla, S cestáři z kanape na rum a banket. In: Vítaný host v Plzeňském kraji, podzim 2023, s. 38-39.

Mušková, Marie. Dřívější plesy se neobešly bez tanečních pořádků. In: Trojka - Zpravodaj městského obvodu Plzeň 3. Roč. 32, listopad 2023, s. 9.

Bernhardt, Tomáš, Bedřich Smetana v Plasích. In: Vítaný host v Plzeňském kraji, zima 2023, s. 28-29.

Figurová, Eva. Contemporary signs of magic in the everyday life of Roma minority in the selected areas of Brno, focusing on magical acts like “pokerování” and evil eye. In Individual and Society [Človek a spoločnosť], 2022, Vol. 25, Iss. 3. https://doi.org/10.31577/cas.2022.03.609

Chmelenský, Michal. "Šňupání tabáku na Šumavě". In: Číhal, Petr a Vilímek, Vítězslav, eds. Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření. Vyd. 1. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2021. s. 193 - 211. ISBN 978-80-87671-43-6.

Bernhardt, Tomáš. "Socha panny Marie v arciděkanském chrámu v Plzni". In: JINDRA, Petr a Michaela OTTOVÁ, ed. Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh. V Plzni: Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, 2020. s. 406 - 407. ISBN 978-80-87922-31-6.

Chmelenský, Michal. "Dřevěná plastika Plzeňské madony"; "Procesní / liturgická výbava Plzeňské madony"; "Soubor liturgických šatiček Plzeňské madony"; "Procesní korouhev s Plzeňskou madonou a sv. Annou"; "Fragment koruny Plzeňské madony"; "Devocionální tisky Plzeňské madony". In: JINDRA, Petr a Michaela OTTOVÁ, ed. Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh. V Plzni: Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, 2020. s. 400 - 405, 408 - 411. ISBN 978-80-87922-31-6.

Marie Mušková. „Československý svéráz aneb hledání národního stylu“, in: Textil v muzeu 2018, Brno: Národní technické muzeum v Brně, 2018.

Nela Štorková. „Československo-německé vztahy v letech 1945–1989 s důrazem na svazy vyhnanců“, In. Historický obzor 28, č. 11/12, 2017, s. 276 – 286.

Jana Slámová. „Fond lidových krojů v Národopisném muzeu Plzeňska“. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 2/2017. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2017, s. 9.

Marie Klečatská. „Plzeňský Svéráz“. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 4/2016. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2016, s. 4 – 5.

Tomáš Bernhardt. „PLZEŇSKO, list pro vlastivědu západních Čech„. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 3/2016. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2016, s. 30 – 31.

Jana Slámová. „Z Národopisného Plzeňska (2.): Národopisná výstava Plzeňska, 1912“. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 2/2016. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2016, s. 13.

Michal Chmelenský. „Žid Mates: polozapomenutá legenda jihozápadního Pošumaví“. In. Historická dílna X: sborník příspěvků přednesených v roce 2015. Ed. Lenka Špačková, Jiří Stočes. Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň: 2015, s. 78 – 115 (v distribuci 2016). 

Michal Chmelenský. „O posledných veciach človeka a umení umierať II.“. In. Slovenské pohrebníctvo: magazín nielen pre profesionálov. Roč. V. Č. IV. / 2015. Bratislava: Slovenská asociácia pohrebných a kremačních služieb, 2015. s. 28 – 29.

Michal Chmelenský. „O posledných veciach človeka a umení umierať I.“. In. Slovenské pohrebníctvo: magazín nielen pre profesionálov. Roč. V. Č. III. / 2015. Bratislava: Slovenská asociácia pohrebných a kremačních služieb, 2015. s. 28 – 29. více

Slámová, Jana. „Pokus o sestrojení samohybu“. In. Dějiny a současnost: historicko-vlastivědná revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a ministerstva školství a kultury. Roč. 9/2014. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2014.

Chmelenský, Michal. „Problematika získávání a zpracování informací o zaniklých židovských komunitách a jejich využití v muzejní praxi“. In. Deset let Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2008-2012. Roč. VI. – X. Red. Michaela Buriánková et. al. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2012.

Slámová, Jana. „Loutkářský odbor DTJ Plzeň II a loutkové divadlo ZK Železničářů (DAS)“. In. Minulostí Západočeského kraje. Plzeň: Arhiv města Plzně, 2012.

Bechný, Daniel. „Nástin praktické muzeologie pro kajinská musea vlastivědná. In. Pět let Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2002-2007. Roč. I. – V. Red. Michaela Buriánková et. al. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2009.

Bechný, Daniel. „Zemědělství na Plzeňsku“. In. Plzeňsko. Plzeň: Baset, 2008.

Bechný, Daniel. „Lidová umělecká tvorba“. In. Plzeňsko. Plzeň: Baset, 2008.

Maderová, Marie. „Lidový oděv na Plzeňsku“. In. Plzeňsko. Plzeň: Baset, 2008.

Maderová, Marie. „Výroční zvyky na Plzeňsku“. In. Plzeňsko. Plzeň: Baset, 2008.  

Monografie 

Mojžíšová, Olga; Bernhardt, Tomáš. Bedřich Smetana. Deníky / Diaries I (1840-1847). Praha: Národní muzeum, 2023. 435 stran. ISBN 9788070367247.

Mazný, Petr; Bernhardt, Tomáš et al. Plzeňské tajnosti. Vydání první. Plzeň: Starý most, 2022. 251 stran. ISBN 978-80-7640-035-1.

Bernhardt, Tomáš; Foud, Karel; Janečková, Jitka; Metlička, Milan; Sokol, Petr ad. Historie a současnost městské části Plzeň – Nová Hospoda. Ed. Dana Vondrášková. Plzeň: Starý most, s. r. o., 2019.

Bernhardt, Tomáš; Kodera, Radovan. Plzeň a republika Československá: katalog výstavy. Plzeň, 2018.

Bernhardt, Tomáš; Mazný, Petr. Plzeň na skleněných negativech. Plzeň, 2018.

Bernhardt, Tomáš; Mazný, Petr; Flachs, Petr. Městský obvod Plzeň 1: Roudná, Lochotín, Košutka, Bolevec, Vinice, Bílá Hora. Plzeň: Starý most, 2018.

Bernhardt, Tomáš; Flachs, Petr; Mazný, Petr. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany: Slovany, Božkov, Koterov, Hradiště. Plzeň: Starý Most, 2017.

Bernhardt, Tomáš; Maškovská, Markéta. Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty: Kde se v Plzni jedno, pilo a veskrze dobře žilo? Odhalte s námi kouzlo zlatých časů plzeňského pohostivnství konce 19. a počátku 20. století!. Plzeň: Plzeňský Prazdroj, a. s., 2017.

Bernhardt, Tomáš; Fantová, Kateřina; Mazný, Petr. Městský obvod PLZEŇ 3: Centrum, Bory, Doudlevce, Nová Hospoda, Radobyčice, Skvrňany, Valcha, Karlov. Plzeň: Starý most, s. r. o., 2016.

Kolektiv autorů. Dějiny města Plzně 2 (1788–1918). Ed. Karel Waska, Adam Skála. Plzeň: Město Plzeň, 2016.

Domanický, Petr; Domanická, Jana; Bernhardt, Tomáš. Plzeň zmizelá. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2016.

Chmelenský, Michal. Židovské komunity na Sušicku. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013.

Slámová, Jana. Jak se nakupovalo, vařilo a jedlo ve staré Plzni. Plzeň: Starý most, 2013.

Bechný, Daniel et. al. Historie a současnost podnikání na Plzeňsku. Žehušice: Městské knihy, 2002.

Maderová, Marie; Mazný Petr. Plzeň očima Ladislava Lábka. Plzeň: Starý most, 2003.

Ulčová, Marie. Moji milí drazí: o časech minulých, lidském štěstí a osudech. Plzeň: [s. n.], 1998.

Maderová Marie, Koranda Jiří. Hračky našich předků: katalog sbírky hraček Národopisného muzea Plzeňska. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 1992.

Ulčová, Marie; Bělohlávek Miloslav; Horák, Vladimír et al. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955.

Lábek, Ladislav. Národopisné museum Plzeňska za německé nadvlády 1939 – 1945. [XXIV. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1945.

Mentberger, Václav. Hudební archiv Smetanova mládí. [XXIII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Marie Lábková, 1942.

Lábek, Ladislav. Zkáza staré Plzně. [XXII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1941.

Mentberger, Václav. Z deníku Jana Josefa hraběte z Vrtby. [XXI. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1940.

Lábek, Ladislav. Rodinný, společenský a národní život Plzně v letech šedesátých. [XX. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1939.

Lábek, Ladislav. Lidové šperky západočeské. I. [XIX. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1938. 

Felix, Emil. Dva buditelé: na paměť 100. výročí smrti Sedláčkovy a 75. výročí úmrtí Smetanova.  [XVIII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1937. 

Lábek, Ladislav. Sbírky Národopisného musea Plzeňska ve 20. roce jeho trvání. [XVII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1936. 

Kraus, František. Ze života Doudlevec. [XVI. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1935.  

Kraft, Vojtěch; Stránský, V. Železářství na Rokycansku. [XV. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1934. 

Lábek, Ladislav. Chotěšovský dům, odkaz renaissance. [Edice: Příručky Národopisného musea Plzeňska, č. 2.]. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1933.

Lábek, Ladislav. Gerlachovský dům, měšťanský dům středověku. [Edice: Příručky Národopisného musea Plzeňska, č. 1.]. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1933. 

Volf, Josef. Krásná Česko v Plzni: k stoletému výroční 346. znělky Kollárovy z roku 1832. [XIV. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.].Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1933. 

Brož, Josef. Pomístné názvy na Plzeňsku. [XIII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1932. 

Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: část pátá. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1931.   

Štampach, František. Hejčedlo: studie o rozšíření primitivní kolébky. [XII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1931. 

Lábková Marie; Bradáč, Jaroslav. Selská svatba z okolí plzeňského: ve čtyřech obrazech. [XI. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1930. 

Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: část prvá. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1930.   

Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: část druhá, radnice a císařský dům. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1930.

Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: část třetí, pohledy do plzeňských domácností. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1930.  

Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: část čtvrtá, měšťanské domy na severní straně náměstí. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1930. 

Resl, Josef. Poněmčení západních Čech v XVI. stol. [X. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.].Plzeň: Nároropisné museum Plzeňska, 1929.

Lábek, Ladislav. Pamětní kniha školy v Chrástu u Plzně. [IX. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Nároropisné museum Plzeňska, 1928.

Lábek, Ladislav. Památky svatováclavské v záp. Čechách: co doprovod k výstavě Národopisného musea Plzeňska za součinnosti Lidové akademie. Plzeň: Národopisné muzeum Plzeňska, 1927.

Lábek, Ladislav. Lid na Plzeňsku: obraz jeho života a práce v domě gerlachovském v Plzni. Národopisné muzeum Plzeňska, 1927.

Lábek, Ladislav. O původu lidového kroje ženského v západních Čechách. [VIII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1927. 

Lábek, Ladislav. Stručný národopisný popis Plzeňska i západních Čech vůbec. [VII. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Nároropisné museum Plzeňska, 1926.  

Lábek, Ladislav. O vzniku a vývoji lidových výšivek v širším Plzeňsku. [VI. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1925.

Lábek, Ladislav. Počátky a rozvoj fotografie v Plzni. [V. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1924. 

Lábek, Ladislav. Gerlachovský dům v Plzni [Var. název: Národopisné museum: historie a popis domu a příručka pro návštěvníky musea.]. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1924. 

Lábek, Ladislav. Katalog výstavy dámské módy a rodinných portrétů plzeňských z XIX. stol.: duben-srpen 1923. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1923. 

Lábek, Ladislav. Ročenka Národopisného musea Plzeňska za rok 1922. [IV. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1923.

Lábek, Ladislav. Ročenka Národopisného musea Plzeňska za rok 1921. [III. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1922. 

Lábek, Ladislav. O činnosti Národopisného musea Plzeňska v roce 1920. [II. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1921.

Lábek, Ladislav. Zpráva o vzniku a činnosti musea do konce roku 1919. [I. Ročenka Národopisného musea Plzeňska.]. Plzeň: Národopisné museum Plzeňska, 1920.  

Lábek, Ladislav; Macháček, Fridolín; Kostinec Antonín; Wirth, Zdeněk. Gerlachovský dům v Plzni. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1917.

Lábek, Ladislav; Macháček, Fridolín; Valenta Josef. Masopust na Plzeňsku: k výstavě masopustu, pořádané Společností pro národopis a ochranu památek v Plzni v dubnu 1913. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, 1913.

Kalendáře ze sbírek oddělení 

Kalendář Univerzity třetího věku LF UK Plzeň věnovaný Šafránkovu pavilonu a profesoru Jaroslavu Šafránkovi na rok 2020. Redakční práce a spoluautor textů: Michal Chmelenský.

Kalendář: Plzeň za císařepána 2020 / na pivo i na kus řeči. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřil: Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2019

Kalendář Židovské obce v Plzni 2018/5778. Textovou částí opatřil Michal Chmelenský. Židovská obec Plzeň: 2018.

Plzeň za císařepána i po něm 1918 - 2018. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal.Textem opatřil: Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2017.

1918 – 2012 / Kde domov můj. Úvodem opatřil Karel Řeháček. Magistrát města Plzně – odbor prezentace a marketingu, Plzeň: 2017.

Plzeň za císařepána 2017. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřil: Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2016.

Plzeň za císařepána 2016. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřil: Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2015.

Plzeň za císařepána 2015. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřili: Jana Slámová a Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2014.

Plzeň za císařepána 2014. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřily: Jana Slámová a Tamara Hájková. SOS print s.r.o., Plzeň: 2013.

Reedice sbírkových předmětů a další tiskoviny 

Křeček, Vilém; Šuba, Josef. Vinohradnictví a vinařství. [Edice: NÁZVOSLOVÍ ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK, sv. 4.]. Autoři úvodního textu: Romana Habartová, Josef Šuba. Redakční předmluvou opatřily: Romana Habartová, Jana Tichá. Redakce: Michal Chmelenský. Fotografie: Milan Karásek / Regionální muzeum v Mikulově, p. o. / Etnografický ústav Moravského zemského muzea. Praha / Mikulov: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Regionální muzeum v Mikulově, p. o., 2022.

Hamlík, Tomáš. Zvěrokleštičství. [Edice: NÁZVOSLOVÍ ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK, sv. 3.]. Fotografie: Muzeum Bojkovska, p. o., Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., Městské muzeum Slavičín. Úvod: Romana Habartová, Jana Tichá. Redakce: Michal Chmelenský. Praha / Bojkovice: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Muzeum Bojkovska, p. o., 2021. 35 s. ISBN 978-80-86611-89-1 (Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.).

Klímová, Jarmila. Školství. [Edice: NÁZVOSLOVÍ ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK, sv. 2.]. Ilustrace: Matěj Tomešek. Úvod: Jana Tichá. Redakce: Michal Chmelenský. Praha / Rožnov pod Radhoštěm / Přerov: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Národní muzeum v přírodě, p. o. / Muzeum Komenského v Přerově, p. o., 2020. 

Slaba, Martin. Myslivost – lovectví. [Edice: NÁZVOSLOVÍ ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK, sv. I.]. Ilustrace: Miroslav Čeněk. Redakce: Michal Chmelenský, Jana Tichá. Praha / Rožnov pod Radhoštěm: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, 2019.

Chmelenský, Michal. „Sušice“ [rodina Karla Gutmanna]. In. Veřejné čtení jmen obětí holocaustu: 2. 5. 2019. Praha: Institut terezínské iniciativy, 2019.

Michal Chmelenský; Rostislav Čevela. Vánoční receptář. Eds. Michal Chmelenský, Libuše Čeledová, Rostislav Čevela. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2018.

Soubor 36 kusů trappolových hracích karet z dílny pražského kartýře Franze Macchiho. (1. polovia 19. století.) Ve spolupráci s Clubem sběratelů hracích karet vydala vlastním nákladem Abone, s. r. o., Praha, 2016.

Pohlednice: Plaský kroj s karmazínovou výšivkou, kolem roku 1820. Ve spolupráci s CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Foto: Milan Váchal.

Pohlednice: Plzeňský kroj pro svobodnou dívku, kolem roku 1840. Ve spolupráci s CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Foto: Milan Váchal.

Pohlednice: Ženich a nevěsta v plzeňském kroji, kolem roku 1840. Ve spolupráci s CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Foto: Milan Váchal.

Pohlednice: Nevěsta v chotěšovském kroji, polovina 19. století. Ve spolupráci s CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Foto: Milan Váchal.

Publikované recenze        

Štorková, Nela. „Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix: Češi a jejich sousedé. Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě“.  In. Mezinárodní vztahy 52, č. 1, 2017, s. 73 – 75.