Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Centrum paleobiodiversity

Centrum paleobiodiversity

Co děláme

• shromažďujeme fosílie z mladšího a staršího paleozoika, okrajově i z terciéru a kvartéru
• rozšiřujeme sbírky vlastními sběry nebo přijatými dary
• dokumentujeme sbírkové předměty a pečujeme o sbírky
• zhotovujeme výbrusy a nábrusy hornin a fosílií
• zajišťujeme redakci recenzovaného časopisu Folia musei rerum naturalium bohemiae occidentalis, geologica et paleobiologica
• jsme spoluvydavateli mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin of Geosciences
• pořádáme konference a odborné semináře

Jsme průběžně zapojeni do mnoha tuzemských, ale i mezinárodních vědeckých projektů zaměřených na studium paleozoických živočichů a rostlin. Obzvláště významné jsou projekty zaměřené na studium tzv. T0 horizontů a taxonomii.

• studium paleozoických rostlin se zaměřením na kapradiny, paleoekologie, kutikulární analýza (Josef Pšenička)
• studium paleozoických živočichů ze staršího paleozoika se zaměřením na graptolity (Petr Kraft)
• preparace a dokumentace sbírkových předmětů; studium petrifikovaných rostlin z ml. paleozoika (Jan Bureš)

Služby veřejnosti

• odborníkům i laikům nabízíme možnost studia sbírek i jednotlivých předmětů (více)
• zhotovení výbrusů a nábrusů hornin (cena je stanovena pouze na základě nákladů na výbrus/nábrus)

Jakékoliv nakládání se sbírkovými předměty, jako je použití fotografií nebo nálezových informací, je možné jen se souhlasem muzea.

    IROP CZ RO B C RGB uprav

Centrum paleobiodiversity v Rokycanech

V roce 2018 došlo za výrazné finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu k významnému počinu.

Byl rekonstruován objekt bývalé školy pro potřeby depozitářů sbírek muzea a prezentačního a informačního Centra paleodiverzity sbírek Západočeského muzea v Plzni a sbírek Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, jako pobočky Západočeského muzea v Plzni.

Cílem tohoto Centra je shromažďovat informace z období paleozoika týkající se geologie, statigrafie, lokalit a taxonomie. Informační databáze tohoto Centra bude k dispozici vědcům z celého světa.