Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Spolupráce (novější dějiny)

Spolupráce

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. – spolupráce na projektu European Cultural Route of Reformation – teologické a historické podklady, konference, přednášky (Krčmář)

Západočeská univerzita v Plzni – Univerzita třetího věku – přednášky, exkurze, komentované prohlídky (Krčmář)

Collegium Bohemicum – pracovní skupina, realizaci expozice (Krčmář)

Plzeňský kraj – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poradenství, produkty cestovního ruchu, texty propagačních materiálů, účast na projektu European Cultural Route of Reformation a Turistů ráj (Krčmář) 

Husitské muzeum v Táboře – přednášky, metodická pomoc (Krčmář)

Biskupství plzeňské – činnost Muzea církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář)

Archiv města Plzně – spolupráce na výstavách a publikacích (Krčmář, Kuníková, Tománková)

Projekt Letnice umělců – příprava projektu, přednášky (Krčmář)

Česká společnost Josepha Haydna, spolek – členská výborová činnost, pořadatel mezinárodního hudebního festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti (Tománková)

DEPO Plzeň 2015 (Tománková)

KVH Tommy&Yankee, z.s. Plzeň (Tománková)

Památník Karla Čapka ve Staré Huti (Tománková)

Národní muzeum Praha

Policie ČR – konzultační činnost, vyjádření (Krčmář)

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Plzeň – vyhledávání a digitalizace fotodokumentace, poradenská činnost (Tománková, Krčmář)

Klub Augusta Sedláčka – členská činnost, přednášky (Krčmář)

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně – konzultační činnost, přednášky (Krčmář)

Právněhistorická společnost The European Society for History of Law v Brně – odborná spolupráce a publikační činnost (Krčmář)