Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Vědecká práce (novější dějiny)

Vědecká práce

Ukončené Projekty vědy a výzkumu MK ČR 

  • zpracování a prezentace sbírky starých negativů s tématikou podoby plzeňského regionu na počátku 20. století. Nositel Západočeské muzeum v Plzni. Řešitel L. Krčmář. Průběh 1999 –2001
  • zpracování sbírky starých kolorovaných diapozitivů. Nositel Západočeské muzeum v Plzni. Řešitel L. Krčmář. Průběh 2001 – 2003
  • poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií – vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou. Nositel projektu Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Spoluřešitel L. Krčmář. 2008 

Ukončené Ústavní úkoly ZČM

  • Ikonografický výzkum historických skleněných diapozitivů s námětem podoby města Plzně. Řešitel L. Krčmář. Průběh 2011 – 2013
  • Amatérský fotograf Vojtěch Houda. Řešitel I. Tománková. Průběh 2013 – 2015

Probíhající vědecké projekty

  • odborná spolupráce na mezinárodním projektu ECRR (European Cultural Route of Reformation / Evropská kulturní cesta reformace). Projekt je podpořen z nadnárodního programu Interreg Central Europe. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. ve spolupráci s Plzeňským krajem, členství v mezinárodní historicko-teologické sekci, příprava podkladů pro české zastoupení (Krčmář)
  • odborná spolupráce na vybudování trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích v Ústí nad Labem - garant Collegium Bohemicum ve spolupráci s MZV ČR a Muzeem města Ústí nad Labem a dalšími vědeckými subjekty ČR a Německa (Krčmář)
  • zpracovávání tématu Poutních míst a míst zvláštní zbožnosti na území plzeňské diecéze, ve spolupráci s regionálními muzei Plzeňského kraje (Krčmář)