Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Řešené projekty

Řešené projekty

ZČM počínaje rokem 2020 vede jednotnou databázi projektů řešených v rámci své vědecko výzkumné činnosti. Zahrnuje jak projekty zpracovávané dle plánu obsaženého v DKRVO ZČM, tak projekty řešené s interní grantovou podporou a projekty s externí finanční podporou, na nichž ZČM participuje. Jednotná databáze poskytne nejen lepší přehled o aktuálním stavu projektové vědy a výzkumu v muzeu, ale umožní též uplatnit evaluační nástroje nejen pro usměrňování celkového rozvoje vědy a výzkumu, ale též pro finanční i morální motivaci zaměstnanců participujících na rozvoji vědy a výzkumu.

 

Výzkumná oblast
DKRVO
IGP
Projekty s podporou jiných poskytovatelů

Archeologie

14

5

x

Dějiny umění

3

3

x

Etnologie

6

0

0

Historie

4

1

0

Knižní kultura

5

1

0

Muzeologie a muzejní pedagogika

2

2

0

Teatrolgie

4

0

0

Botanika

5

0

0

Paleobiodiverzita

4

2

1

Zoologie

6

1

0

Celkem

53

15

1