icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Spolupráce (novější dějiny)

Spolupráce

- Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. – spolupráce na projektu European Cultural Route of Reformation – teologické a historické podklady, konference, přednášky (Krčmář).
- Západočeská univerzita v Plzni – Univerzita třetího věku – přednášky, exkurze, komentované prohlídky (Krčmář).
- Collegium Bohemicum – pracovní skupina, realizaci expozice (Krčmář).
- Plzeňský kraj – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poradenství, produkty cestovního ruchu, texty propagačních materiálů, účast na projektu European Cultural Route of Reformation a Turistů ráj (Krčmář).
- Husitské muzeum v Táboře – přednášky, metodická pomoc (Krčmář).
- Biskupství plzeňské – činnost Muzea církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
- Archiv města Plzně – spolupráce na výstavách a publikacích (Krčmář, Kuníková, Tománková).
- Projekt Letnice umělců – příprava projektu, přednášky (Krčmář).
- Česká společnost Josepha Haydna, spolek – členská výborová činnost, pořadatel mezinárodního hudebního festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti (Tománková).
- DEPO Plzeň 2015 (Tománková).
- KVH Tommy&Yankee, z.s. Plzeň (Tománková).
- Památník Karla Čapka ve Staré Huti (Tománková).
- Národní muzeum Praha
- Policie ČR – konzultační činnost, vyjádření (Krčmář).
- Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Plzeň – vyhledávání a digitalizace fotodokumentace, poradenská činnost (Tománková, Krčmář).
- Klub Augusta Sedláčka – členská činnost, přednášky (Krčmář).
- Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně – konzultační činnost, přednášky (Krčmář).
- Právněhistorická společnost The European Society for History of Law v Brně – odborná spolupráce a publikační činnost (Krčmář).