icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Vědecká práce (novější dějiny)

Vědecká práce

Ukončené Projekty vědy a výzkumu MK ČR 

  • zpracování a prezentace sbírky starých negativů s tématikou podoby plzeňského regionu na počátku 20. století. Nositel Západočeské muzeum v Plzni. Řešitel L. Krčmář. Průběh 1999 –2001.
  • zpracování sbírky starých kolorovaných diapozitivů. Nositel Západočeské muzeum v Plzni. Řešitel L. Krčmář. Průběh 2001 – 2003.
  • poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií – vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou. Nositel projektu Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Spoluřešitel L. Krčmář. 2008. 

Ukončené Ústavní úkoly ZČM

  • Ikonografický výzkum historických skleněných diapozitivů s námětem podoby města Plzně. Řešitel L. Krčmář. Průběh 2011 – 2013.
  • Amatérský fotograf Vojtěch Houda. Řešitel I. Tománková. Průběh 2013 – 2015.