Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Sbírky (Umprum)

Sbírky

Podsbírka uměleckoprůmyslová (UMP)

Oblast: Evropa

Období: 1 tisíciletí př. Kr. – 21. století

Počet evidenčních čísel: 25340 (k 31. 12. 2023)

Uměleckoprůmyslová podsbírka má původ ve sbírce Západočeského umělecko–průmyslového musea v Plzni založeného v roce 1888 a je dnes rozdělena do několika fondů – sklo, keramika, porcelán, dřevo, kovy, hodiny, grafika, malířství, šperky, textil a varia. Jednotlivé fondy obsahují předměty jak z plzeňského regionu, tak i z dalších evropských lokalit. Díky významným akvizicím získaných prvním ředitelem muzea Josefem Škorpilem (1856–1931) na konci 19. století a počátku 20. století nabyla sbírka značného významu. Její součástí je od té doby také vzácný soubor antických předmětů z nálezů v Pantikapaionu (dn. Kerč na Krymu) nebo rozsáhlá kolekce evropské keramiky, porcelánu nebo skla. Podsbírka byla dále významně rozšiřována druhým ředitelem muzea Jindřichem Čadíkem (1891–1979) a dalšími správci sbírky uměleckoprůmyslového oddělení, nově vytvořeného po druhé světové válce. Jednotlivé fondy jsou systematicky doplňovány o nové přírůstky. 

Podsbírka orientální (O) 

Období: 12. – 20. století

Počet evidenčních čísel: 1493 (k 31. 12. 2023)

Orientální podsbírku tvoří ukázky umění a uměleckého řemesla zemí především asijského kontinentu. Nejobsáhlejší jsou soubory prací pocházejících z Číny (keramika, porcelán, textil, kovy ad.) a Japonska (laky, kovy, keramika a porcelán ad.). Významný je soubor japonských dřevořezů zachovaných v původní kvalitě tisku a předměty spojené s japonským buddhismem, především unikátní skříňový oltář zu-ši z počátku 19. století. Součástí podsbírky je korejská seladonová keramika nebo skupina votivních a rituálních předmětů z Tibetu získaných darem od plzeňského rodáka dr. Vladimíra Piskáčka. Země Blízkého východu jsou zastoupeny typickými ukázkami prací z kovů, keramiky nebo dřeva. Kovovými předměty je zastoupena také Indie.