Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Profil muzea

Profil muzea

 • dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878 
 • muzeum je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a institucí spravující sbírky dle zákona č. 122/2000 Sb., o sbírkách
 • je oprávněno k provádění archeologických výzkumů dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
 • rozsah sbírkového fondu činí zhruba 2 milióny předmětů; průměrná návštěvnost se pohybuje okolo 80 tisíc návštěvníků ročně; v muzeu pracuje bezmála 150 zaměstnanců 
 • rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice
 • ZČM jako výzkumná organizace rozvíjí aktivity v oblasti vědy a výzkumu v těchto vědních oborech: Archeologie, Dějiny umění, Etnologie, Historie, Knižní kultura, Muzeologie a muzejní pedagogika, Teatrologie, Botanika, Paleontologie a Zoologie (odborná oddělení)
 • v současné době muzeum tvoří několik objektů: Západočeské muzeum v Plzni (zde uváděné jako Hlavní budova), dále Národopisné muzeum PlzeňskaMuzeum loutekMuzeum církevního umění plzeňské diecézeMuzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a Vodní hamr Dobřív 
 • vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, edukační programy pro školy i pro veřejnost, tvůrčí dílny, jarmarky a příměstský tábor 
 • reprezentativní prostory muzea bývají stále častěji využívány k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí 
 • součástí Hlavní budovy muzea je rozsáhlá knihovna se studovnou a přednáškový sál 
 • od počátku 90. let muzeum rozvíjí prostřednictvím grantů a ústavních úkolů vědecko-výzkumnou práci a vydává řadu odborných publikací a sborníků přírodovědného i společensko-vědního zaměření 
 • muzeum získalo několik ocenění v rámci prestižní národní soutěže Gloria musaealis 
 • Západočeské muzeum v Plzni je členem Asociace muzeí a galerií ČR